Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ
 
 
   
   
   
 
 
   
   
 • 12%
Cá viên Việt Sin - Loại 500g
43.000 VNĐ 38.000 VNĐ
   
 
 
   
 • 17%
Trứng cút Vfood - Hộp 30
18.000 VNĐ 15.000 VNĐ
   
   
Bò viên Việt Sin - Loại 500g
 • 13%
Bò viên Việt Sin - Loại 500g
63.000 VNĐ 55.000 VNĐ
 
 
   
   
 • 42%
Bơ Tường An - Loại 200g
19.000 VNĐ 11.000 VNĐ
   
 • 40%
Đậu phộng sống - Loại 1kg
55.000 VNĐ 33.000 VNĐ
 
 
   
   
   
 
 
   
   
Xương đùi gà Unitek - Loại 1kg
 • 30%
Xương đùi gà Unitek - Loại 1kg
23.500 VNĐ 16.500 VNĐ
   
Vai gà Unitek - Loại 500g
67.500 VNĐ 48.500 VNĐ
 
 
Chân gà CP - Loại 1kg
48.500 VNĐ 47.500 VNĐ
   
   
   
Ức gà phi lê CP - Loại 500g
 • 2%
Ức gà phi lê CP - Loại 500g
42.000 VNĐ 41.000 VNĐ
 
 
 • 3%
Cánh gà CP - Loại 500g
38.500 VNĐ 37.500 VNĐ
   
   
 • 4%
Chân gà đông lạnh CP - Loại 500g
24.500 VNĐ 23.500 VNĐ
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
 
 
   
   
   
 
 
   
   
   
Trứng gà so CP - Khay 6 trứng
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
 
 
   
   
   
sò huyết loai 1kg
 • 3%
Sò huyết - Loại 1kg
108.000 VNĐ 105.000 VNĐ
 
 
   
cá kèo sống loai 1kg
 • 2%
Cá kèo sống - Loại 1kg
90.000 VNĐ 88.000 VNĐ
   
   
Cua đồng xay loại 1kg
 • 2%
Cua đồng xay - Loại 1kg
54.000 VNĐ 53.000 VNĐ
 
 
Nho đỏ Ninh Thuận
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
Nho đỏ Ninh Thuận
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
   
 • 20%
Cải nhúng - Loại 1kg
15.000 VNĐ 12.000 VNĐ
 
 
 • 17%
Trái Lê - Loại 1kg
60.000 VNĐ 50.000 VNĐ
   
Gạo Thông dụng (IR50404) - Loại 1kg
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
Gạo Thơm Lài (OM4900/OM5451) - Loại 1kg
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
Gạo Nàng Hoa (Long An) - Loại 1kg
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
 
 
 • 12%
Cá viên Việt Sin - Loại 500g
43.000 VNĐ 38.000 VNĐ
   
 • 5%
Cá viên Việt Sin - Loại 1kg
78.000 VNĐ 74.000 VNĐ
   
Bò viên Việt Sin - Loại 500g
 • 13%
Bò viên Việt Sin - Loại 500g
63.000 VNĐ 55.000 VNĐ
   
 
 
   
   
   
Bò viên CP - Loại 200g
25.000 VNĐ 24.000 VNĐ
 
 
   
 • 16%
Gà rán Unitek - Loại 500g
59.000 VNĐ 49.500 VNĐ
   
   
Gà Xiên Unitek - Loại 500g
 • 9%
Gà Xiên Unitek - Loại 500g
75.000 VNĐ 68.500 VNĐ
 
 
   
   
   
Vai gà Unitek - Loại 500g
67.500 VNĐ 48.500 VNĐ