Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ
 
   
   
   
 
 
   
 • 4%
Trứng gà CP loại 2 - Khay 30 trứng
67.000 VNĐ 64.500 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
   
 
 
   
   
Bò viên Việt Sin - Loại 500g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
tôm sú nhỏ loại 1kg
 • 3%
Tôm sú nhỏ - Loại 1kg
234.000 VNĐ 228.000 VNĐ
 
 
Salami tỏi IKA - Loại 150g ( cắt lát )
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Gà bọng đông lạnh CP
 • 90%
Gà bọng đông lạnh CP
763.000 VNĐ 75.500 VNĐ
   
   
Cần tây Đà Lạt - Loại 1kg
 • 37%
Cần tây Đà Lạt - Loại 1kg
60.000 VNĐ 38.000 VNĐ
 
 
Vai gà Unitek - Loại 500g
67.500 VNĐ 48.500 VNĐ
   
cá lăng sống loại 1kg
 • 23%
Cá lăng ngộp - Loại 1kg
196.000 VNĐ 150.000 VNĐ
   
 • 20%
Cải nhúng - Loại 1kg
15.000 VNĐ 12.000 VNĐ
   
 
 
   
 • 17%
Muối hột - Loại 1kg
6.000 VNĐ 5.000 VNĐ
   
   
 • 17%
Trái Lê - Loại 1kg
60.000 VNĐ 50.000 VNĐ
 
 
Chân gà CP - Loại 1kg
58.000 VNĐ 56.500 VNĐ
   
   
   
Ức gà phi lê CP - Loại 500g
 • 1%
Ức gà phi lê CP - Loại 500g
43.000 VNĐ 42.500 VNĐ
 
 
 • 3%
Cánh gà CP - Loại 500g
42.300 VNĐ 41.000 VNĐ
   
   
   
 • 3%
Chân gà đông lạnh CP - Loại 500g
29.400 VNĐ 28.500 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
 • 4%
Trứng gà CP loại 2 - Khay 30 trứng
67.000 VNĐ 64.500 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
   
   
 
 
   
   
   
Trứng gà so CP - Khay 6 trứng
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
   
   
   
sò huyết loai 1kg
 • 3%
Sò huyết - Loại 1kg
108.000 VNĐ 105.000 VNĐ
 
 
   
cá kèo sống loai 1kg
 • 3%
Cá kèo sống - Loại 1kg
156.000 VNĐ 152.000 VNĐ
   
Cá hú nguyên con - Loại 1kg
 • 2%
Cá hú nguyên con - Loại 1kg
84.000 VNĐ 82.000 VNĐ
   
 
 
Nho đỏ Ninh Thuận
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Nho đỏ Ninh Thuận
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
   
 • 20%
Cải nhúng - Loại 1kg
15.000 VNĐ 12.000 VNĐ
 
 
 • 17%
Trái Lê - Loại 1kg
60.000 VNĐ 50.000 VNĐ
   
Gạo Thông dụng (IR50404) - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
   
Gạo Nàng Hoa (Long An) - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
   
Bò viên Việt Sin - Loại 500g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
 • 6%
Cá viên Việt Sin - Loại 1kg
88.000 VNĐ 82.500 VNĐ
   
Cá viên Hồng Hà Cao Nguyên - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Tôm viên Việt Sin - Loại 500g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
   
Bò viên Hồng Hà Cao Nguyên - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Bò viên CP - Loại 200g
25.000 VNĐ 24.000 VNĐ
 
 
   
   
   
Gà Xiên Unitek - Loại 500g
 • 9%
Gà Xiên Unitek - Loại 500g
75.000 VNĐ 68.500 VNĐ
 
 
 • 16%
Gà rán Unitek - Loại 500g
59.000 VNĐ 49.500 VNĐ
   
   
Vai gà Unitek - Loại 500g
67.500 VNĐ 48.500 VNĐ
   
Cánh gà rán Unitek - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Bộ quà tặng yêu thương Trà Hàn Quốc
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Bộ quà tặng hạnh phúc Trà Hàn Quốc
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Bộ quà tặng Đoàn viên Hàn Quốc
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Bộ quà tặng sức khỏe Trà Hàn Quốc
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
   
   
   
Trà râu bắp Hàn Quốc - Loại 50T
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33