Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Hướng dẫn quản lý đơn hàng

1. Đăng nhập tài khoản đã mua hàng. (xem hướng dẫn đăng nhập và đăng ký)

2. Tại mục Tài khoản tôi” chọn “Đơn hàng

kiem tra don hang 1.png

3. Xuất hiện danh sách tất cả các đơn hàng đã được mua, cụ thể như sau:

- Mã đơn hàng

- Tình trạng đơn hàng

- Họ và tên khách hàng

- Thời gian mua hàng

- Tổng chi phí thanh toán

kiem tra don hang 2.png

4. Sắp xếp đơn hàng theo tiêu chí mong muốn: bằng cách nhấp chọn tựa đề các cột của danh sách đơn hàng.

kiem tra don hang 3.png

5. Xem chi tiết đơn hàng: nhấp chọn vào mã đơn hàng

kiem tra don hang 4.png

6. Tìm kiếm đơn hàng: theo các tiêu chí

- Tổng giá trị đơn hàng

- Tình trạng đơn hàng

- Thời gian đặt hàng

- Mã đơn hàng

kiem tra don hang 5.png

*Mọi thắc mắc và hỗ trợ, vui lòng liên hệ:

Email: sales@thucphamnhanh.com

Mobile: 08. 3602 11 33