Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Nguyên liệu Thực Phẩm

 
Coca Cola - Chai 1,5
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Hồng Trà Khô (Black Tea ) Mau Lin - Loại 1.0KG
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Hồng Trà Túi Lọc (Black Tea ) Mau Lin - Loại 0.5KG
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
   
   
 
 
   
Nước ép Cam SunQuick - Loại 840ml
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Nước ép Chanh SunQuick - Loại 840ml
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Nước ép Hỗn hợp Dâu SunQuick - Loại 840ml
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Nước ép Ổi & Dâu SunQuick - Loại 840ml
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Nước ép Trái Cây Nhiệt Đới SunQuick - Loại 840ml
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Nước ép Xoài SunQuick - Loại 840ml
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Nước ép Đào & Cam SunQuick - Loại 840ml
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Ô Long Trà Túi Khô (Olong Tea ) Mau Lin - Loại 1.0KG
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
   
Puree chanh dây MONIN - Loại 1000ml
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Puree dâu tây MONIN - Loại 1000ml
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Puree kiwi MONIN - Loại 1000ml
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Puree phúc bồn tử đỏ MONIN - Loại 1000ml
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Puree xoài MONIN - Loại 1000ml
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Puree đào MONIN - Loại 1000ml
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Si rô Monin hương Anh đào Cherry - Loại 700ml
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33