Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Trà sữa

 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
Trà sữa Mau Lin Hạt Nha Đam (Aloe Vera) - Loại 1KG
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
   
   
 
 
   
   
Trà sữa Mau Lin Plan trứng (Pubding Sha) - Loại 1.0KG
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Trà sữa si rô Mau Lin (Caramel) - Loại 1.2KG
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Trà sữa si rô Mau Lin (Vanilla) - Loại 1.2KG
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33