Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Chả - Chả giò

 
   
   
Chả cá bắp non Tân Việt Sin - Loại 500g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Chả cá bắp Tân Việt Sin - Loại 500g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Chả cá bắp Việt Sin - Loại 500g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
 
 
   
   
Chả cá bún Tân Việt Sin - Loại 500g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Chả cá cóc gia vị Seafood - Loại 1Kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Chả cá cốm xanh Hồng Hà Cao Nguyên - Loại 500g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Chả cá hồng miếng Seafood - Loại 250g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Chả cá hồng miếng Seafood - Loại 500g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Chả cá nấm đông cô Tân Việt Sin - Loại 500g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
 
 
Chả cá sao Tân Việt Sin - Loại 500g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Chả cá tẩm cốm dẹp Tân Việt Sin - Loại 500g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Chả cá tẩm cốm dẹp Việt Sin - Loại 500g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Chả cá thác lác Seafood - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Chả cá thập cẩm Hồng Hà Cao Nguyên - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Chả cá thu cuốn Seafood - Loại 1000g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Chả cá thu quấn hành Seafood - Loại 1000g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Chả cá tra hồng viên Seafood - Loại 1000g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Chả cá tra hồng viên Seafood - Loại 250g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33