Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Chả Vissan

 
Chả giò chay cao cấp Vissan - Loại 500g
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
Chả giò chay thường Vissan - Loại 500g
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
Chả giò cối Vissan - Loại 500g
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
 
 
Chả giò con Tôm Vissan - Loại 250g
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
Chả giò cua biển Vissan - Loại 300g
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
Chả giò da xốp con tôm Vissan - Loại 200g
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
 
 
Chả giò da xốp trẻ em Vissan - Loại 500g
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
   
Chả giò gà Vissan - Loại 400g
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
 
 
Chả giò hải sản Vissan - Loại 500g
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
Chả giò rế chay Vissan - Loại 500g
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
Chả giò rế con Tôm Vissan - Loại 300g
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
 
 
   
   
 
 
Chả giò thịt Vissan - Loại 500g
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
Chả giò tôm cua Vissan - Loại 500g
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
Chả đùm Vissan - Loại 250g
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
 
 
Giò bò Vissan - Loại 1kg
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
Giò bò Vissan - Loại 250g
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
Giò bò Vissan - Loại 500g
96.000 VNĐ 90.000 VNĐ
 
 
Giò lụa bì Vissan - Loại 250g
  • 5%
Giò lụa bì Vissan - Loại 250g
38.000 VNĐ 36.000 VNĐ
   
Giò lụa bì Vissan - Loại 500g
  • 3%
Giò lụa bì Vissan - Loại 500g
74.000 VNĐ 72.000 VNĐ
   
Giò lụa thủ Vissan - Loại 250g
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33