Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Chả Vissan

 
Chả giò chay cao cấp Vissan - Loại 500g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Chả giò chay thường Vissan - Loại 500g
43.000 VNĐ 41.000 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
  • 5%
Chả giò cối Vissan - Loại 500g
57.000 VNĐ 54.000 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Chả giò con Tôm Vissan - Loại 250g
38.500 VNĐ 36.500 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Chả giò cua biển Vissan - Loại 300g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Chả giò da xốp con tôm Vissan - Loại 200g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
  • 5%
Chả giò da xốp trẻ em Vissan - Loại 500g
66.000 VNĐ 63.000 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
   
Chả giò gà Vissan - Loại 400g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
   
  • 4%
Chả giò rế chay Vissan - Loại 500g
46.500 VNĐ 44.500 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
  • 4%
Chả giò rế con Tôm Vissan - Loại 300g
49.500 VNĐ 47.500 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
   
   
 
 
Chả giò thịt Vissan - Loại 500g
42.000 VNĐ 40.000 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Chả giò tôm cua Vissan - Loại 500g
50.000 VNĐ 47.000 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Chả đùm Vissan - Loại 250g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Giò bò Vissan - Loại 1kg
257.000 VNĐ 244.000 VNĐ
   
Giò bò Vissan - Loại 250g
65.500 VNĐ 62.500 VNĐ
   
Giò bò Vissan - Loại 500g
130.000 VNĐ 124.000 VNĐ
 
 
Giò lụa bì Vissan - Loại 250g
  • 6%
Giò lụa bì Vissan - Loại 250g
50.000 VNĐ 47.000 VNĐ
   
Giò lụa bì Vissan - Loại 500g
  • 5%
Giò lụa bì Vissan - Loại 500g
98.500 VNĐ 93.500 VNĐ