Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Chả Vissan

 
Chả giò chay cao cấp Vissan - Loại 500g
33.500 VNĐ 31.500 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Chả giò chay thường Vissan - Loại 500g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
  • 5%
Chả giò cối Vissan - Loại 500g
43.000 VNĐ 41.000 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Chả giò con Tôm Vissan - Loại 250g
33.000 VNĐ 31.000 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Chả giò cua biển Vissan - Loại 300g
39.500 VNĐ 37.500 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Chả giò da xốp con tôm Vissan - Loại 200g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
  • 6%
Chả giò da xốp trẻ em Vissan - Loại 500g
53.000 VNĐ 50.000 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
   
Chả giò gà Vissan - Loại 400g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
   
  • 6%
Chả giò rế chay Vissan - Loại 500g
34.500 VNĐ 32.500 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
  • 5%
Chả giò rế con Tôm Vissan - Loại 300g
42.500 VNĐ 40.500 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
   
   
 
 
Chả giò thịt Vissan - Loại 500g
34.500 VNĐ 32.500 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Chả giò tôm cua Vissan - Loại 500g
39.500 VNĐ 37.500 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
 
 
Giò bò Vissan - Loại 1kg
172.000 VNĐ 163.000 VNĐ
   
Giò bò Vissan - Loại 250g
47.500 VNĐ 45.500 VNĐ
   
Giò bò Vissan - Loại 500g
96.000 VNĐ 90.000 VNĐ
 
 
Giò lụa bì Vissan - Loại 250g
  • 5%
Giò lụa bì Vissan - Loại 250g
41.000 VNĐ 39.000 VNĐ
   
Giò lụa bì Vissan - Loại 500g
  • 4%
Giò lụa bì Vissan - Loại 500g
82.000 VNĐ 78.500 VNĐ