Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Lạp Xưởng

 
Lạp xưởng 3 bông mai Vissan - Loại 200g
 • 6%
Lạp xưởng 3 bông mai Vissan - Loại 200g
33.400 VNĐ 31.400 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Lạp xưởng 3 bông mai Vissan - Loại 500g
 • 5%
Lạp xưởng 3 bông mai Vissan - Loại 500g
82.200 VNĐ 78.200 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
 • 3%
Lạp xưởng bò Vissan - Loại gói 200g
50.000 VNĐ 48.500 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
 • 2%
Lạp xưởng bò Vissan - Loại gói 500g
120.000 VNĐ 117.500 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Lạp xưởng Mai Quế Lộ CP - Loại 150g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Lạp xưởng Mai Quế Lộ CP - Loại 450g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Lạp xưởng Mai Quế Lộ CP - Loại 500g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Lạp xưởng Mai Quế Lộ CP - Loại hộp 500g
91.400 VNĐ 86.400 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
 • 1%
Lạp xưởng mai quế lộ Vissan - Loại 200g
39.500 VNĐ 39.000 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
   
 • 1%
Lạp xưởng mai quế lộ ĐB Vissan - Loại hộp 1kg
198.000 VNĐ 197.000 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
 
 
Lạp xưởng tôm Vissan - Loại 200g
 • 2%
Lạp xưởng tôm Vissan - Loại 200g
52.000 VNĐ 51.000 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
   
Lạp xưởng tôm Vissan - Loại hộp 200g
 • 2%
Lạp xưởng tôm Vissan - Loại hộp 200g
54.000 VNĐ 53.000 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
   
 • 3%
Lạp xưởng tôm đặc biệt Vissan - Loại hộp 1kg
380.000 VNĐ 369.500 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
 • 2%
Lạp xưởng tươi Vissan - Loại 250g
54.000 VNĐ 53.000 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Lạp xưởng tươi Vissan - Loại 500g
 • 2%
Lạp xưởng tươi Vissan - Loại 500g
107.000 VNĐ 104.500 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
 • 3%
Lạp xưởng Vissan - Loại 200g
36.500 VNĐ 35.500 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
 • 2%
Lạp xưởng Vissan - Loại 500g
89.500 VNĐ 87.500 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33