Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Thịt Chế Biến

 
Ba chỉ hun khói 200g (ko bì) IKA
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Ba chỉ hun khói 500g (ko bì) IKA
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Ba chỉ hun khói IKA - Loại 150g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Ba chỉ hun khói IKA - Loại 300g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
   
 
 
   
   
 
 
   
  • 12%
Ba rọi xông khói Vissan - Loại 200g
50.000 VNĐ 44.000 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
 
 
Ba rọi xông khói VONGA Phương Khoa - Loại 500g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
   
Bắp bò hun khói IKA - Loại 100g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Bắp bò hun khói IKA - Loại 200g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
   
Cánh gà hun khói IKA
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Cánh gà rán Unitek - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Cánh gà tẩm BBQ Unitek - Loại 500g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
 
 
Chả giò ki CP - Loại 200g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
   
Chân giò hun khói IKA - Loại 150g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33