Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Thịt Viên

 
   
   
  • 7%
Bò Viên Cầu Tre - Gói 200G
38.000 VNĐ 35.500 VNĐ
 
 
Bò viên CP - Loại 200g
25.000 VNĐ 24.000 VNĐ
   
Bò viên CP - Loại 500g
61.000 VNĐ 57.500 VNĐ
   
 
 
   
   
  • 2%
Bò viên Việt Sin - Loại 1kg
110.000 VNĐ 108.000 VNĐ
 
 
Bò viên Việt Sin - Loại 500g
  • 13%
Bò viên Việt Sin - Loại 500g
63.000 VNĐ 55.000 VNĐ
   
Bò viên Vissan - Loại 1kg
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
Bò viên Vissan - Loại 200g
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
 
 
Bò viên Vissan - Loại 500g
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
   
 
 
   
   
  • 4%
Cá tra viên Seafood - Loại 250g
45.500 VNĐ 43.500 VNĐ
 
 
  • 5%
Cá tra viên Seafood - Loại 500g
66.000 VNĐ 63.000 VNĐ