Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Thịt Viên

 
  • 7%
Bò Viên Cầu Tre - Gói 200G
38.000 VNĐ 35.500 VNĐ
   
Bò viên CP - Loại 200g
25.000 VNĐ 24.000 VNĐ
   
Bò viên CP - Loại 500g
61.000 VNĐ 57.500 VNĐ
 
 
   
  • 5%
Bò viên Việt Sin - Loại 1kg
108.000 VNĐ 103.000 VNĐ
   
Bò viên Vissan - Loại 200g
  • 5%
Bò viên Vissan - Loại 200g
40.500 VNĐ 38.500 VNĐ
 
 
Bò viên Vissan - Loại 500g
  • 5%
Bò viên Vissan - Loại 500g
100.000 VNĐ 95.000 VNĐ
   
Cá Basa viên đông lạnh Seafood - Loại 250g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Cá Basa viên đông lạnh Seafood - Loại 500g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
   
   
Cá tra viên Seafood - Loại 250g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Cá tra viên Seafood - Loại 500g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Cá viên Basa Tân Việt Sin - Loại 250g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
 
 
  • 4%
Cá Viên Cầu Tre - Gói 250G
28.500 VNĐ 27.500 VNĐ
   
Cá viên gấc Seafood - Loại 250g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Cá viên gấc Seafood - Loại 500g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
   
Cá viên hải sản mayonnaise Việt Sin - Loại 500g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Cá viên Hồng Hà Cao Nguyên - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Cá viên ngũ cốc Tân Việt Sin - Loại 500g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33