Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Thịt viên Tân Việt Sin

 
Cá viên Basa Tân Việt Sin - Loại 250g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
   
Cá viên ngũ cốc Tân Việt Sin - Loại 500g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
   
   
 
 
Cá viên rau củ Tân Việt Sin - Loại 500g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
   
 
 
   
Cá viên tẩm bột xù Tân Việt Sin - Loại 400g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
 
 
Cá viên Tân Việt Sin - Loại 500g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Cá viên Tân Việt Sin chiên - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Heo viên Tân Việt Sin - Loại 500g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Tôm viên Tân Việt Sin - Loại 500g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Tôm xiên que hình cá Tân Việt Sin - Loại 400g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Tôm xiên que hình sao Tân Việt Sin - Loại 400g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Tôm xiên que hình tim Tân Việt Sin - Loại 400g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Xíu mại Hồng Kông Tân Việt Sin - Loại 500g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33