Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Thịt viên Việt Sin

 
   
   
  • 2%
Bò viên Việt Sin - Loại 1kg
110.000 VNĐ 108.000 VNĐ
 
 
Bò viên Việt Sin - Loại 500g
  • 13%
Bò viên Việt Sin - Loại 500g
63.000 VNĐ 55.000 VNĐ
   
   
 
 
   
  • 5%
Cá viên Việt Sin - Loại 1kg
78.000 VNĐ 74.000 VNĐ
   
  • 12%
Cá viên Việt Sin - Loại 500g
43.000 VNĐ 38.000 VNĐ
 
 
   
   
 
 
   
Ốc viên Việt Sin - Loại 500g
  • 9%
Ốc viên Việt Sin - Loại 500g
47.000 VNĐ 43.000 VNĐ
   
 
 
  • 11%
Tôm viên Việt Sin - Loại 1kg
91.000 VNĐ 81.000 VNĐ