Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Thực Phẩm Chế Biến Khác

 
Bắp cải cuốn thịt Vissan - Loại 250g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Cá cắt sợi tẩm bột Sunrise Seafood - Loại 250g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Cá cắt sợi tẩm bột Sunrise Seafood - Loại 500g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Cá cuộn hải sản Tân Việt Sin - Loại 500g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Cà dồn chả cá hồng Seafood - Loại 350g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Cà dồn chả cá trắng Seafood - Loại 350g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Cá hồi sandwich - Loại 500g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Cá tra cắt miếng tẩm bột Seafood - Loại 250g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Cá tra cắt sợi tẩm bột Seafood - Loại 250g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Càng cua bách hoa Hồng Hà Cao Nguyên - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Càng cua bách hoa Tân Việt Sin - Loại 500g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Chà bông gà - Loại 2
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Chà bông gà - Loại 3
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Chả giò Gà Unitek - Loại 400g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Chạo bò Hồng Hà Cao Nguyên - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Chạo cá Hồng Hà Cao Nguyên - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Chạo ốc Hồng Hà Cao Nguyên - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Chạo sả gấc Seafood - Loại 250g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Chạo sả gấc Seafood - Loại 500g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Chạo sả Seafood - Loại 250g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Chạo sả Seafood - Loại 500g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Chạo sả Tân Việt Sin - Loại 400g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Chạo Sả Việt Sin - Loại 500g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Chạo tôm Hồng Hà Cao Nguyên - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33