Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Thực Phẩm Chế Biến Khác

 
Bánh bao loại 08 Tân Việt Sin
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
   
 
 
Bánh bao thịt Tân Việt Sin - Loại 12 cái/500g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Bánh gà Vissan - Loại 500g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Bánh mì vàng công thức Nga - Phương Khoa
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Bánh mì đen công thức Nga - Phương Khoa
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Bao tử cá tra trụng Seafood - Loại 250g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Bao tử cá tra trụng Seafood - Loại 500g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Bao tử dồn chả cá hồng Seafood - Loại 250g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Bao tử dồn chả cá hồng Seafood - Loại 400g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Bao tử dồn chả cá trắng Seafood - Loại 250g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Bao tử dồn chả cá trắng Seafood - Loại 400g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
   
Cá basa phi lê tẩm bột Seafood - Loại 1000g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Cá cắt sợi tẩm bột Sunrise Seafood - Loại 250g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Cá cắt sợi tẩm bột Sunrise Seafood - Loại 500g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Cá cuộn hải sản Tân Việt Sin - Loại 500g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Cà dồn chả cá hồng Seafood - Loại 350g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Cà dồn chả cá trắng Seafood - Loại 350g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Bắp cải cuốn thịt Vissan - Loại 250g
  • 5%
Cá hồi sandwich - Loại 500g
84.000 VNĐ 80.000 VNĐ
 
 
Cá tra cắt miếng tẩm bột Seafood - Loại 250g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Cá tra cắt sợi tẩm bột Seafood - Loại 250g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Càng cua bách hoa Hồng Hà Cao Nguyên - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33