Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Thực phẩm Surimi

 
Cá viên surimi 7g TPN - Loại 250g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Càng cua phết màu surimi TPN - Loại 250g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Càng cua surimi lăn bột TPN - Loại 250g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Cua viên surimi 7g TPN - Loại 250g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Hải sản viên cá tôm cua surimi 7g TPN - Loại 250g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Miếng cá lăn bột surimi TPN - Loại hộp 500g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Mực viên surimi 10g TPN - Loại 250g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Ocean extreme surimi TPN - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
 
 
Seapack-malay (con tôm) surimi TPN - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Sò điệp surimi phủ bột TPN - Loại 250g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Sò điệp surimi phủ bột xù TPN - Loại 250g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Thanh cua surimi 17.5cm vị Nhật TPN - Loại 250g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Thanh cua surimi 17.5cm vị Pháp TPN - Loại 250g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Thanh cua surimi 7cm vị Nhật TPN - Loại 250g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Thanh cua surimi 7cm vị Pháp TPN - Loại 250g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
   
Thanh cua surimi lát dọc vị Pháp TPN - Loại 250g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Thanh cua surimi lát xéo vị Nhật TPN - Loại 250g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Thanh cua surimi lát xéo vị Pháp TPN - Loại 250g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Thanh cua surimi sợi cua vị Pháp TPN - Loại 250g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33