Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Xúc Xích

 
   
Salami khô IKA - Loại 100g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Salami tỏi IKA - Loại 150g ( cắt lát )
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Salami tỏi IKA - Loại 200g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Xúc xích bắp tiệt trùng Vissan - Loại 34g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Xúc xích Bò 20G Cầu Tre - Gói 100G
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Xúc xích bò 3 bông mai Vissan - Loại 23g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
   
Xúc xích Bò 40G Cầu Tre - Gói 200G
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Xúc xích bò dinh dưỡng DHA Vissan - Loại 35g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Xúc xích bò tiệt trùng Vissan - Loại 20g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Xúc xích bò tiệt trùng Vissan - Loại 40g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Xúc xích bò tiệt trùng Vissan - Loại 70g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Xúc xích bò xông khói BUKOV Phương Khoa - Loại 250g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Xúc xích bò xông khói BUKOV Phương Khoa - Loại 500g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
   
   
Xúc xích cocktail gà Vissan - Loại 200g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Xúc xích cocktail heo CP - Loại 200g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Xúc xích cocktail heo CP - Loại 500g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
 
 
   
Xúc xích cocktail Vissan - Loại 200g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Xúc xích cocktail Vissan - Loại 500g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33