Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Xúc Xích

Xúc xích bắp tiệt trùng Vissan - Loại 34g Xúc xích bắp tiệt trùng Vissan - Loại 34g
(08) 3602 11 33
Xúc xích bò 3 bông mai Vissan - Loại 23g Xúc xích bò 3 bông mai Vissan - Loại 23g
(08) 3602 11 33
Xúc xích bò dinh dưỡng DHA Vissan - Loại 35g Xúc xích bò dinh dưỡng DHA Vissan - Loại 35g
(08) 3602 11 33
Xúc xích bò tiệt trùng Vissan - Loại 20g Xúc xích bò tiệt trùng Vissan - Loại 20g
(08) 3602 11 33
Xúc xích bò tiệt trùng Vissan - Loại 40g Xúc xích bò tiệt trùng Vissan - Loại 40g
(08) 3602 11 33
Xúc xích bò tiệt trùng Vissan - Loại 70g Xúc xích bò tiệt trùng Vissan - Loại 70g
(08) 3602 11 33
Xúc xích bò xông khói BUKOV Phương Khoa - Loại 250g
  • 9%
Xúc xích bò xông khói BUKOV Phương Khoa - Loại 250g
75.000 VNĐ 68.000 VNĐ

+
Xúc xích bò xông khói BUKOV Phương Khoa - Loại 500g
  • 6%
Xúc xích bò xông khói BUKOV Phương Khoa - Loại 500g
145.000 VNĐ 137.000 VNĐ

+
Xúc xích cocktail gà Vissan - Loại 200g Xúc xích cocktail gà Vissan - Loại 200g
(08) 3602 11 33
Xúc xích cocktail heo CP - Loại 200g Xúc xích cocktail heo CP - Loại 200g
20.500 VNĐ

+
Xúc xích cocktail heo CP - Loại 500g
  • 24%
Xúc xích cocktail heo CP - Loại 500g
63.500 VNĐ 48.500 VNĐ

+
Xúc xích cocktail heo xông khói CP - Loại 250g
  • 12%
Xúc xích cocktail heo xông khói CP - Loại 250g
37.000 VNĐ 32.500 VNĐ

+
Xúc xích cocktail heo xông khói CP - Loại 500g
  • 11%
Xúc xích cocktail heo xông khói CP - Loại 500g
73.000 VNĐ 65.000 VNĐ

+
Xúc xích cocktail Vissan - Loại 200g Xúc xích cocktail Vissan - Loại 200g
(08) 3602 11 33
Xúc xích cocktail Vissan - Loại 500g Xúc xích cocktail Vissan - Loại 500g
(08) 3602 11 33
Xúc xích COKTAIL RUSSI Phương Khoa - Loại 200g
  • 11%
Xúc xích COKTAIL RUSSI Phương Khoa - Loại 200g
43.500 VNĐ 38.500 VNĐ

+
Xúc xích COKTAIL RUSSI Phương Khoa - Loại 500g
  • 5%
Xúc xích COKTAIL RUSSI Phương Khoa - Loại 500g
100.500 VNĐ 95.500 VNĐ

+
Xúc xích Francfort bò Vissan - Loại 100g Xúc xích Francfort bò Vissan - Loại 100g
(08) 3602 11 33
Xúc xích Francfort bò Vissan - Loại 200g Xúc xích Francfort bò Vissan - Loại 200g
(08) 3602 11 33
Xúc xích Francfort gà Vissan - Loại 200g Xúc xích Francfort gà Vissan - Loại 200g
(08) 3602 11 33
Xúc xích Francfort heo Vissan - Loại 100g Xúc xích Francfort heo Vissan - Loại 100g
(08) 3602 11 33
Xúc xích Francfort heo Vissan - Loại 200g Xúc xích Francfort heo Vissan - Loại 200g
(08) 3602 11 33
Xúc xích gà tiệt trùng Vissan - Loại 20g Xúc xích gà tiệt trùng Vissan - Loại 20g
(08) 3602 11 33
Xúc xích gà tiệt trùng Vissan - Loại 40g Xúc xích gà tiệt trùng Vissan - Loại 40g
(08) 3602 11 33
Xúc xích gà tiệt trùng Vissan - Loại 70g Xúc xích gà tiệt trùng Vissan - Loại 70g
(08) 3602 11 33
Xúc xích Hà Lan Vissan - Loại 200g Xúc xích Hà Lan Vissan - Loại 200g
(08) 3602 11 33
Xúc xích Hà Lan Vissan - Loại 500g Xúc xích Hà Lan Vissan - Loại 500g
(08) 3602 11 33
Xúc xích hạt thanh trùng Vissan - Loại 100g Xúc xích hạt thanh trùng Vissan - Loại 100g
(08) 3602 11 33
Xúc xích heo 3 bông mai Vissan - Loại 23g Xúc xích heo 3 bông mai Vissan - Loại 23g
(08) 3602 11 33
Xúc xích heo dinh dưỡng DHA Vissan - Loại 35g Xúc xích heo dinh dưỡng DHA Vissan - Loại 35g
(08) 3602 11 33