Loading...

Xúc Xích


Xúc xích Veal CP - Loại 500g

Mã sản phẩm: CB0030CP0033

62,000 VNĐ   55,500 VNĐ
-10%
Đang có hàng

Xúc xích hồ lô Trường An - Loại 1 - 500g

Mã sản phẩm: CB0030TA0010

68,000 VNĐ   65,000 VNĐ
-4%
Đang có hàng

Xúc xích Phô mai CP - Loại 500g

Mã sản phẩm: CB0030CP0023

91,500 VNĐ   84,000 VNĐ
-8%
Đang có hàng

Xúc xích heo Frankfuter CP - Loại 500g

Mã sản phẩm: CB0030CP0020

62,000 VNĐ   61,500 VNĐ
-1%
Đang có hàng

Xúc xích tiệt trùng bò CP - Loại 100g (L)

Mã sản phẩm: CB0030CP0031

10,000 VNĐ   8,500 VNĐ
-15%
Đang có hàng
Xúc xích là một sản phẩm ăn liền ngày càng phố biến do tính tiện lợi và có giá trị dinh... More

Xúc xích cocktail heo xông khói CP - Loại 500g

Mã sản phẩm: CB0030CP0013

73,000 VNĐ   65,000 VNĐ
-11%
Đang có hàng

Xúc xích Phô mai CP - Loại 200g

Mã sản phẩm: CB0030CP0022

36,500 VNĐ   33,500 VNĐ
-8%
Đang có hàng

Xúc xích cocktail heo CP - Loại 500g

Mã sản phẩm: CB0030CP0011

63,500 VNĐ   48,500 VNĐ
-24%
Đang có hàng

Xúc xích phô mai Vissan - Loại 200g

Mã sản phẩm: CB0030VS0073

35,000 VNĐ   32,000 VNĐ
-9%
Đang có hàng

Xúc xích Veal CP - Loại 500g (10 cây)

Mã sản phẩm: CB0030CP0082

58,000 VNĐ   57,000 VNĐ
-2%
Đang có hàng

Xúc xích đỏ Super Chef CP - Loại 500g

Mã sản phẩm: CB0030CP0017

31,500 VNĐ   28,500 VNĐ
-10%
Đang có hàng

Xúc xích xông khói DOMMA Phương Khoa - Loại 500g

Mã sản phẩm: CB0030PK0012

110,000 VNĐ   104,500 VNĐ
-5%
Đang có hàng

Xúc xích heo Frankfuter CP - Loại 200g

Mã sản phẩm: CB0030CP0019

25,000 VNĐ
Đang có hàng

Xúc xích cocktail heo xông khói CP - Loại 250g

Mã sản phẩm: CB0030CP0012

37,000 VNĐ   32,500 VNĐ
-12%
Đang có hàng

Xúc xích Veal CP - Loại 250g

Mã sản phẩm: CB0030CP0032

33,000 VNĐ   28,000 VNĐ
-15%
Đang có hàng

Xúc xích tiệt trùng heo CP - Loại 100g (L)

Mã sản phẩm: CB0030CP0027

23,000 VNĐ   4,500 VNĐ
-80%
Đang có hàng
Xúc xích là một sản phẩm ăn liền ngày càng phố biến do tính tiện lợi và có giá trị dinh... More

Xúc xích Mexio Việt Food - Loại 500g

Mã sản phẩm: KMCODE0033

62,000 VNĐ   47,500 VNĐ
-23%
Đang có hàng

Xúc xích tiệt trùng heo CP - Thùng 4kg

Mã sản phẩm: CB0030CP0024

350,000 VNĐ   340,500 VNĐ
-3%
Đang có hàng
Xúc xích là một sản phẩm ăn liền ngày càng phố biến do tính tiện lợi và có giá trị dinh... More

Xúc xích Đức CP - Loại 250g

Mã sản phẩm: CB0030CP0018

46,000 VNĐ   44,000 VNĐ
-4%
Đang có hàng

Xúc xích Jumbo CP - Loại 250g

Mã sản phẩm: CB0030CP0037

Liên hệ đặt hàng: (08) 3602 11 33
[Liên hệ]