Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Xúc Xích CP

 
   
Xúc xích cocktail heo CP - Loại 200g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Xúc xích cocktail heo CP - Loại 500g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
   
   
 
 
Xúc xích heo Frankfuter CP - Loại 500g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
   
 
 
   
Xúc xích tiệt trùng bắp CP - Thùng 4kg (cây 20g)
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
 
 
   
Xúc xích tiệt trùng bò CP - Loại 100g (S)
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Xúc xích tiệt trùng bò CP - Loại gói 100g (S)
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
   
   
 
 
   
   
Xúc xích tiệt trùng heo - gói 200g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
   
Xúc xích tiệt trùng heo CP - Loại 100g (S)
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Xúc xích tiệt trùng heo CP - Loại gói 100g (S)
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33