Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Xúc Xích CP

 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
Xúc xích tiệt trùng bò CP - Loại 100g (L)
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
Xúc xích tiệt trùng bò CP - Loại 100g (S)
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
 
 
   
Xúc xích tiệt trùng bò CP - Thùng 6kg
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
 
 
Xúc xích tiệt trùng heo CP - Loại 100g (L)
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
Xúc xích tiệt trùng heo CP - Loại 100g (S)
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
Xúc xích tiệt trùng heo CP 40g - Thùng 4kg
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33