Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Xúc xích Vissan

 
Xúc xích bắp tiệt trùng Vissan - Loại 34g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Xúc xích bò 3 bông mai Vissan - Loại 23g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Xúc xích bò dinh dưỡng DHA Vissan - Loại 35g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Xúc xích bò tiệt trùng Vissan - Loại 20g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Xúc xích bò tiệt trùng Vissan - Loại 40g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Xúc xích bò tiệt trùng Vissan - Loại 70g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Xúc xích cocktail gà Vissan - Loại 200g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Xúc xích cocktail Vissan - Loại 200g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Xúc xích cocktail Vissan - Loại 500g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Xúc xích Francfort bò Vissan - Loại 100g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Xúc xích Francfort bò Vissan - Loại 200g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Xúc xích Francfort gà Vissan - Loại 200g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Xúc xích Francfort heo Vissan - Loại 100g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Xúc xích Francfort heo Vissan - Loại 200g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Xúc xích gà tiệt trùng Vissan - Loại 20g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Xúc xích gà tiệt trùng Vissan - Loại 40g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Xúc xích gà tiệt trùng Vissan - Loại 70g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Xúc xích Hà Lan Vissan - Loại 200g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Xúc xích Hà Lan Vissan - Loại 500g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Xúc xích hạt thanh trùng Vissan - Loại 100g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Xúc xích heo 3 bông mai Vissan - Loại 21g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Xúc xích heo dinh dưỡng DHA Vissan - Loại 35g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Xúc xích heo tiệt trùng Vissan - Loại 18g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Xúc xích heo tiệt trùng Vissan - Loại 20g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33