Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Xúc xích Vissan

 
Xúc xích bắp tiệt trùng Vissan - Loại 34g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Xúc xích bò 3 bông mai Vissan - Loại 23g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Xúc xích bò dinh dưỡng DHA Vissan - Loại 35g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
   
   
 
 
  • 7%
Xúc xích cocktail gà Vissan - Loại 200g
30.000 VNĐ 28.000 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
   
 
 
Xúc xích Francfort bò Vissan - Loại 100g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Xúc xích Francfort bò Vissan - Loại 200g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Xúc xích Francfort gà Vissan - Loại 200g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Xúc xích Francfort heo Vissan - Loại 100g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
   
Xúc xích gà tiệt trùng Vissan - Loại 20g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
   
   
Xúc xích Hà Lan Vissan - Loại 200g
30.400 VNĐ 28.400 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Xúc xích Hà Lan Vissan - Loại 500g
75.300 VNĐ 71.300 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
  • 5%
Xúc xích hạt thanh trùng Vissan - Loại 100g
18.500 VNĐ 17.500 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33