Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Bò hộp

 
Bò 2 lát 3 bông mai Vissan - Hộp 150g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Bò 2 lát vissan - Hộp 170g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Bò hầm Vissan - Hộp 150g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Bò hầm Vissan - Hộp 397g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Bò kho vissan - Hộp 200g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Bò kho vissan - Hộp 397g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Bò nấu đậu vissan - Hộp 280g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Bò xay vissan - Hộp 170g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Bò xốt cà vissan - Hộp 170g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Bò đậu chay Vissan - Hộp 170g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Cà ri bò vissan - Hộp 280g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Ragu bò chay Vissan - Hộp 170g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Thịt bò muối vissan - Hộp 170g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33