Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Thực Phẩm Gia Vị

 
  • 42%
Bơ Tường An - Loại 200g
19.000 VNĐ 11.000 VNĐ
   
   
  • 11%
Bột canh Vifon - Loại 250g
75.000 VNĐ 67.000 VNĐ
 
 
   
   
 
 
   
  • 11%
Bột năng - Loại 1kg
75.000 VNĐ 67.000 VNĐ
   
 
 
Bột ngọt AJI PLUS AJINOMOTO - Loại 1kg
  • 5%
Bột ngọt AJI PLUS AJINOMOTO - Loại 1kg
1.080.000 VNĐ 1.026.000 VNĐ
   
Bột ngọt AJI PLUS AJINOMOTO - Loại 5kg
  • 5%
Bột ngọt AJI PLUS AJINOMOTO - Loại 5kg
1.776.000 VNĐ 1.687.000 VNĐ
   
 
 
Bột ngọt AJINOMOTO - Loại 100g Cánh lớn
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
Bột ngọt AJINOMOTO - Loại 100g Cánh nhỏ
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
Bột ngọt AJINOMOTO - Loại 150g Cánh lớn
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
 
 
  • 11%
Bột ngọt Ajinomoto - Loai 1kg
75.000 VNĐ 67.000 VNĐ
   
   
 
 
   
Bột ngọt AJINOMOTO - Loại 300g Cánh lớn
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
 
 
   
   
Bột ngọt AJINOMOTO - Loại 50g Cánh lớn
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33