Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Nước Sốt

 
Nước sốt cà chua - 1 lon
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Nước sốt CP - Loại 5 lít
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Tường cà Cholimex - Loại 2kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Tường ớt Cholimex - Loại 2kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Xốt Mayonnaise AJINOMOTO - Loại AM130TS
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Xốt Mayonnase AJINOMOTO - Loại 1kg -Hộp
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Xốt Mayonnase AJINOMOTO - Loại 1kg -Hộp ( BR)
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Xốt Mayonnase AJINOMOTO - Loại 3kg (Base sauce)
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Xốt Mayonnase AJINOMOTO - Loại AM130T1
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Xốt Mayonnase AJINOMOTO - Loại AM1kgT3
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Xốt Mayonnase AJINOMOTO - Loại AM250T1
34.000 VNĐ 32.000 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Xốt Mayonnase AJINOMOTO - Loại AM420T
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33