Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Thực Phẩm Gia Vị

 
Nước tương LISA AJINOMOTO - Loại 200ml-1
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Nước tương LISA AJINOMOTO - Loại 4.9 Lít
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Nước tương LISA AJINOMOTO - Loại SS20LNP
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Nước tương Magi đậu nành - Loại 700 ml
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Nước tương Phu Si AJINOMOTO - Loại 240ml
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Nước tương Phu Si AJINOMOTO - Loại 4.9 lít
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Nước tương Phu Si AJINOMOTO - Loại 500ml
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Nước tương Tam Thái Tử - Loại 500ml
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Nước tương Tam Thái Tử Nhất Ca - Loại 650ml
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Nước tương Thanh vị Cholimex
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Ớt khô sate TT Cholimex - Loại 100g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Ớt sate TT Cholimex - Loại 150g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Sate tôm Cholimex - Loại 450g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Sate tôm Cholimex - Loại 90g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Sauce thịt nướng Cholimex - Gói 70g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Sauce thịt nướng TT Cholimex - Gói 200g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
   
 
 
   
   
 
 
   
Tường cà Cholimex - Loại 2kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Tương hột Cholimex - Loại 230g
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33