Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Thực Phẩm Tươi Sống

 
   
   
  • 12%
Bầu - Loại 1kg
13.000 VNĐ 11.500 VNĐ
 
 
   
   
 
 
Cá bả trầu Seafood - Loại 1kg
  • 3%
Cá bả trầu Seafood - Loại 1kg
113.500 VNĐ 110.500 VNĐ
   
Cá bạc má Seafood - Loại 1kg
  • 3%
Cá bạc má - Loại 1kg
68.000 VNĐ 66.000 VNĐ
   
 
 
   
   
 
 
   
   
  • 3%
Cá bè Seafood - Loại 1kg
113.500 VNĐ 110.500 VNĐ
 
 
   
Cá bò da Seafood - Loại 1kg
  • 3%
Cá bò da Seafood - Loại 1kg
149.500 VNĐ 145.500 VNĐ
   
  • 3%
Cá bò giáp Seafood - Loại 1kg
77.500 VNĐ 75.500 VNĐ
 
 
Cá bò sữa Seafood - Loại 1kg
  • 2%
Cá bò sữa Seafood - Loại 1kg
95.500 VNĐ 93.500 VNĐ
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
 
 
   
Cá chẻm lớn Seafood - Loại 1kg
  • 4%
Cá chẻm lớn Seafood - Loại 1kg
169.000 VNĐ 162.000 VNĐ
   
Cá chẻm nhỏ Seafood - Loại 1kg
  • 2%
Cá chẻm nhỏ Seafood - Loại 1kg
176.000 VNĐ 172.000 VNĐ