Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Thực Phẩm Tươi Sống

 • 22%
Bạch tuột làm sạch - Loại 1kg - Size 8-11 con
151.000 VNĐ 118.000 VNĐ

+
Bao tử cá basa Fine Food - Loại 250g
(08) 3602 11 33
Bầu Bầu Green Choice
(08) 3602 11 33
Bí xanh Bí xanh (bí đao) Green Choice
(08) 3602 11 33
Bí đỏ Bí đỏ (bí ngô) Green Choice
(08) 3602 11 33
Bông cải xanh Bông cải xanh Green Choice
(08) 3602 11 33
Cá bả trầu Seafood - Loại 1kg
 • 3%
Cá bả trầu Seafood - Loại 1kg
113.500 VNĐ 110.500 VNĐ

+
Cá bạc má Seafood - Loại 1kg
 • 3%
Cá bạc má Seafood - Loại 1kg
68.000 VNĐ 66.000 VNĐ

+
Cá basa cắt khúc Seafood - Loại 1kg
 • 2%
Cá basa cắt khúc Seafood - Loại 1kg
42.500 VNĐ 41.500 VNĐ

+
Cá basa nguyên con Seafood - Loại 1kg
 • 2%
Cá basa nguyên con Seafood - Loại 1kg
49.500 VNĐ 48.500 VNĐ

+
Cá basa phi lê Seafood - Loại 1000g
 • 5%
Cá basa phi lê Seafood - Loại 1000g
95.500 VNĐ 90.500 VNĐ

+
Cá basa phi lê Seafood - Loại 1kg
 • 2%
Cá basa phi lê Seafood - Loại 1kg
95.500 VNĐ 93.500 VNĐ

+
Cá basa phi lê tẩm bột Seafood - Loại 1kg
 • 2%
Cá basa phi lê tẩm bột Seafood - Loại 1kg
131.500 VNĐ 128.500 VNĐ

+
Cá bè cam 600gr Seafood - Loại 1kg
 • 2%
Cá bè cam 600gr Seafood - Loại 1kg
89.500 VNĐ 87.500 VNĐ

+
 • 3%
Cá bè Seafood - Loại 1kg
113.500 VNĐ 110.500 VNĐ

+
 • 3%
Cá bò da bỏ nội tạng Seafood - Loại 1kg
155.500 VNĐ 151.500 VNĐ

+
Cá bò da Seafood - Loại 1kg
 • 3%
Cá bò da Seafood - Loại 1kg
149.500 VNĐ 145.500 VNĐ

+
 • 3%
Cá bò giáp Seafood - Loại 1kg
77.500 VNĐ 75.500 VNĐ

+
Cá bò sữa Seafood - Loại 1kg
 • 2%
Cá bò sữa Seafood - Loại 1kg
95.500 VNĐ 93.500 VNĐ

+
 • 2%
Cá bống mú đen cắt lát Seafood - Loại 1kg
203.500 VNĐ 198.500 VNĐ

+
Cá bống mú đen Seafood - Loại 1kg
 • 2%
Cá bống mú đen Seafood - Loại 1kg
179.500 VNĐ 175.500 VNĐ

+
Cá bống mú đỏ Seafood - Loại 1kg
 • 3%
Cá bống mú đỏ Seafood - Loại 1kg
239.000 VNĐ 233.000 VNĐ

+
Cá bốp cắt lát Seafood - Loại 1kg
 • 3%
Cá bốp cắt lát Seafood - Loại 1kg
227.000 VNĐ 221.000 VNĐ

+
Cá bốp nguyên con Seafood - Loại 1kg
 • 3%
Cá bốp nguyên con Seafood - Loại 1kg
185.500 VNĐ 180.500 VNĐ

+
Cá cam 500-1000g seafood - Loại 1kg
 • 3%
Cá cam 500-1000g seafood - Loại 1kg
70.500 VNĐ 68.500 VNĐ

+
 • 3%
Cá cam cắt lát Seafood - Loại 1kg
155.500 VNĐ 151.500 VNĐ

+
 • 2%
Cá Cam Lớn Cắt Lát Seafood - loại 1kg
202.500 VNĐ 197.500 VNĐ

+
 • 2%
Cá chẻm cắt lát Seafood - Loại 1kg
203.500 VNĐ 198.500 VNĐ

+
Cá chẻm lớn Seafood - Loại 1kg
 • 4%
Cá chẻm lớn Seafood - Loại 1kg
169.000 VNĐ 162.000 VNĐ

+
Cá chẻm nhỏ Seafood - Loại 1kg
 • 2%
Cá chẻm nhỏ Seafood - Loại 1kg
176.000 VNĐ 172.000 VNĐ

+