Loading...

Thực Phẩm Tươi Sống


Trứng gà CP loại 2 - Khay 10 trứng

Mã sản phẩm: TS0080CP0020

27,500 VNĐ   23,000 VNĐ
-16%
Đang có hàng
Trứng được xem như một loại “thực phẩm vàng” cung cấp protein, calo, carbohydrate, chất béo, omega-3, muối NaCl, 13 loại vitamin,... More

Trứng gà CP loại 2 - Khay 30 trứng

Mã sản phẩm: TS0080CP0040

80,000 VNĐ   67,500 VNĐ
-16%
Đang có hàng
Trứng được xem như một loại “thực phẩm vàng” cung cấp protein, calo, carbohydrate, chất béo, omega-3, muối NaCl, 13 loại vitamin,... More

Đùi gà góc tư đông lạnh CP - Loại 500g

Mã sản phẩm: TS0050CP00

41,000 VNĐ   38,500 VNĐ
-6%
Đang có hàng
Đùi Gà góc tư là sản phẩm của công ty CP Việt Nam. Thịt gà được chế biến trên dây chuyền giết mổ hiện... More

Trứng gà CP loại 3 - Khay 10 trứng

Mã sản phẩm: TS0080CP0060

28,500 VNĐ   21,500 VNĐ
-25%
Đang có hàng
Trứng được xem như một loại “thực phẩm vàng” cung cấp protein, calo, carbohydrate, chất béo, omega-3, muối NaCl, 13 loại vitamin,... More

Cánh gà đông lạnh CP - Loại 500g

Mã sản phẩm: TS0050CP0014

44,000 VNĐ   42,000 VNĐ
-5%
Đang có hàng
Cánh Gà CP là sản phẩm của công ty CP Việt Nam. Cánh gà được chế biến trên dây chuyền giết mổ hiện... More

Trứng gà CP loại 2 - Khay 6 trứng

Mã sản phẩm: TS0080CP0010

18,500 VNĐ   13,500 VNĐ
-27%
Đang có hàng
Trứng được xem như một loại “thực phẩm vàng” cung cấp protein, calo, carbohydrate, chất béo, omega-3, muối NaCl, 13 loại vitamin,... More

Ức gà phi lê đông lạnh CP - Loại 500g

Mã sản phẩm: TS0050CP0104

44,000 VNĐ   40,000 VNĐ
-9%
Đang có hàng

Trứng gà CP loại 3 - Khay 30 trứng

Mã sản phẩm: TS0080CP0050

79,500 VNĐ   64,500 VNĐ
-19%
Đang có hàng
Trứng được xem như một loại “thực phẩm vàng” cung cấp protein, calo, carbohydrate, chất béo, omega-3, muối NaCl, 13 loại vitamin,... More

Đùi gà tỏi CP - Loại 500g

Mã sản phẩm: TS0050CP0120

43,500 VNĐ   41,000 VNĐ
-6%
Đang có hàng
Đùi Gà góc tư là sản phẩm của công ty CP Việt Nam. Thịt gà được chế biến trên dây chuyền giết mổ hiện... More

Xương gà nguyên con CP - Loại 1kg

Mã sản phẩm: TS0050CP0110

29,000 VNĐ   25,000 VNĐ
-14%
Đang có hàng

Ức gà phi lê CP - Loại 500g

Mã sản phẩm: TS0050CP0100

41,000 VNĐ   39,500 VNĐ
-4%
Đang có hàng

Ức gà phi lê CP - Loại 5kg

Mã sản phẩm: TS0050CP0102

396,500 VNĐ   389,000 VNĐ
-2%
Đang có hàng

Đùi gà góc tư đông lạnh CP - Loại 1kg

Mã sản phẩm: TS0050CP0024

77,500 VNĐ
Đang có hàng
Đùi Gà góc tư là sản phẩm của công ty CP Việt Nam. Thịt gà được chế biến trên dây chuyền giết mổ hiện... More

Cánh gà đông lạnh CP - Loại 5kg

Mã sản phẩm: TS0050CP0016

414,500 VNĐ
Đang có hàng
Cánh Gà CP là sản phẩm của công ty CP Việt Nam. Cánh gà được chế biến trên dây chuyền giết mổ hiện... More

Đầu cổ gà CP - Loại 5kg

Mã sản phẩm: TS0050CP0032

90,000 VNĐ
Đang có hàng
Đầu Gà là sản phẩm của công ty CP Việt Nam. Được chế biến trên dây chuyền giết mổ hiện đại và được kiểm... More

Cánh gà đông lạnh CP - Loại 1kg

Mã sản phẩm: TS0050CP0015

87,000 VNĐ   84,500 VNĐ
-3%
Đang có hàng
Cánh Gà CP là sản phẩm của công ty CP Việt Nam. Cánh gà được chế biến trên dây chuyền giết mổ hiện... More

Đùi gà tỏi đông lạnh CP - Loại 1kg

Mã sản phẩm: TS0050CP0124

89,500 VNĐ   83,000 VNĐ
-7%
Đang có hàng
Đùi Gà góc tư là sản phẩm của công ty CP Việt Nam. Thịt gà được chế biến trên dây chuyền giết mổ hiện... More

Cánh gà tẩm ướp - loại 10 cái/gói

Mã sản phẩm: CB0010CP0002

162,000 VNĐ   154,000 VNĐ
-5%
Đang có hàng

Má đùi gà đông lạnh CP - Loại 500g

Mã sản phẩm: TS0050CP0063

34,000 VNĐ   29,500 VNĐ
-13%
Đang có hàng
Má đùi Gà CP là sản phẩm của công ty CP Việt Nam. Má đùi gà được chế biến trên dây... More

Đùi gà góc tư đông lạnh CP - Loại 5kg

Mã sản phẩm: TS0050CP0025

325,500 VNĐ   38,000 VNĐ
-88%
Đang có hàng
Đùi Gà góc tư là sản phẩm của công ty CP Việt Nam. Thịt gà được chế biến trên dây chuyền giết mổ hiện... More