Loading...

Thực Phẩm Tươi Sống


Trứng gà CP loại 2 - Khay 10 trứng

Mã sản phẩm: TS0080CP0010

25,500 VNĐ   22,000 VNĐ
-14%
Đang có hàng
Trứng được xem như một loại “thực phẩm vàng” cung cấp protein, calo, carbohydrate, chất béo, omega-3, muối NaCl, 13 loại vitamin,... More

Trứng gà CP loại 2 - Khay 30 trứng

Mã sản phẩm: TS0080CP0011

74,000 VNĐ   66,000 VNĐ
-11%
Đang có hàng
Trứng được xem như một loại “thực phẩm vàng” cung cấp protein, calo, carbohydrate, chất béo, omega-3, muối NaCl, 13 loại vitamin,... More

Đùi gà góc tư đông lạnh CP - Loại 500g

Mã sản phẩm: TS0050CP0033

41,000 VNĐ   36,000 VNĐ
-12%
Đang có hàng
Đùi Gà góc tư là sản phẩm của công ty CP Việt Nam. Thịt gà được chế biến trên dây chuyền giết mổ hiện... More

Trứng gà CP loại 3 - Khay 10 trứng

Mã sản phẩm: TS0080CP0013

21,500 VNĐ   20,500 VNĐ
-5%
Đang có hàng
Trứng được xem như một loại “thực phẩm vàng” cung cấp protein, calo, carbohydrate, chất béo, omega-3, muối NaCl, 13 loại vitamin,... More

Trứng gà CP loại 2 - Khay 6 trứng

Mã sản phẩm: TS0080CP0012

14,000 VNĐ
Đang có hàng
Trứng được xem như một loại “thực phẩm vàng” cung cấp protein, calo, carbohydrate, chất béo, omega-3, muối NaCl, 13 loại vitamin,... More

Cánh gà đông lạnh CP - Loại 500g

Mã sản phẩm: TS0050CP0015

44,000 VNĐ   42,000 VNĐ
-5%
Đang có hàng
Cánh Gà CP là sản phẩm của công ty CP Việt Nam. Cánh gà được chế biến trên dây chuyền giết mổ hiện... More

Ức gà phi lê đông lạnh CP - Loại 500g

Mã sản phẩm: TS0050CP0055

44,000 VNĐ   41,500 VNĐ
-6%
Đang có hàng

Đùi gà tỏi CP - Loại 500g

Mã sản phẩm: TS0050CP0036

43,500 VNĐ   41,500 VNĐ
-5%
Đang có hàng
Đùi Gà góc tư là sản phẩm của công ty CP Việt Nam. Thịt gà được chế biến trên dây chuyền giết mổ hiện... More

Trứng gà CP loại 3 - Khay 30 trứng

Mã sản phẩm: TS0080CP0014

63,000 VNĐ   60,500 VNĐ
-4%
Đang có hàng
Trứng được xem như một loại “thực phẩm vàng” cung cấp protein, calo, carbohydrate, chất béo, omega-3, muối NaCl, 13 loại vitamin,... More

Xương gà nguyên con CP - Loại 1kg

Mã sản phẩm: TS0050CP0057

29,000 VNĐ   25,000 VNĐ
-14%
Đang có hàng

Đầu cổ gà đông lạnh CP - Loại 1kg

Mã sản phẩm: TS0050CP0027

21,000 VNĐ
Đang có hàng
Đầu Gà là sản phẩm của công ty CP Việt Nam. Được chế biến trên dây chuyền giết mổ hiện đại và được kiểm... More

Ức gà phi lê CP - Loại 500g

Mã sản phẩm: TS0050CP0052

41,000 VNĐ
Đang có hàng

Ức gà phi lê CP - Loại 5kg

Mã sản phẩm: TS0050CP0053

403,500 VNĐ
Đang có hàng

Đùi gà góc tư đông lạnh CP - Loại 1kg

Mã sản phẩm: TS0050CP0032

72,000 VNĐ
Đang có hàng
Đùi Gà góc tư là sản phẩm của công ty CP Việt Nam. Thịt gà được chế biến trên dây chuyền giết mổ hiện... More

Đầu cổ gà CP - Loại 5kg

Mã sản phẩm: TS0050CP0026

91,000 VNĐ
Đang có hàng
Đầu Gà là sản phẩm của công ty CP Việt Nam. Được chế biến trên dây chuyền giết mổ hiện đại và được kiểm... More

Cánh gà đông lạnh CP - Loại 5kg

Mã sản phẩm: TS0050CP0016

414,500 VNĐ
Đang có hàng
Cánh Gà CP là sản phẩm của công ty CP Việt Nam. Cánh gà được chế biến trên dây chuyền giết mổ hiện... More

Cánh gà đông lạnh CP - Loại 1kg

Mã sản phẩm: TS0050CP0014

87,000 VNĐ   84,500 VNĐ
-3%
Đang có hàng
Cánh Gà CP là sản phẩm của công ty CP Việt Nam. Cánh gà được chế biến trên dây chuyền giết mổ hiện... More

Đùi gà tỏi đông lạnh CP - Loại 1kg

Mã sản phẩm: TS0050CP0038

89,500 VNĐ   83,000 VNĐ
-7%
Đang có hàng
Đùi Gà góc tư là sản phẩm của công ty CP Việt Nam. Thịt gà được chế biến trên dây chuyền giết mổ hiện... More

Đùi gà tỏi đông lạnh CP - Loại 5kg

Mã sản phẩm: TS0050CP0040

420,500 VNĐ   410,500 VNĐ
-2%
Đang có hàng
Đùi Gà góc tư là sản phẩm của công ty CP Việt Nam. Thịt gà được chế biến trên dây chuyền giết mổ hiện... More

Má đùi gà đông lạnh CP - Loại 500g

Mã sản phẩm: TS0050CP0047

34,000 VNĐ   33,000 VNĐ
-3%
Đang có hàng
Má đùi Gà CP là sản phẩm của công ty CP Việt Nam. Má đùi gà được chế biến trên dây... More