Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Gạo nếp

Gạo
 
Gạo Thông dụng (IR50404) - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
   
 
 
Gạo Lài Sữa Campuchia - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Gạo Tấm thơm - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Gạo Nàng Hoa (Long An) - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Gạo Nếp Long An (sáp) - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Gạo gãy Thơm - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Gạo Một Bụi đỏ mềm - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Gạo Long Châu (đặc sản Độc quyền) - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Gạo Huyền Mễ - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Gạo Sóc Campuchia - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Gạo Nếp An Giang (lá xanh) - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Gạo nếp Thái - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Gạo Một Bụi đỏ khô - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Gạo Một Bụi Vĩnh Thuận - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Gạo Lài sữa (Hoa Sữa Long An) - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Gạo thơm mỹ - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Gạo Đài Loan (Việt Đài Long An) - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
   
Gạo Jasmine 85 - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33