Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Thịt Cá

 
Cá bả trầu Seafood - Loại 1kg
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
Cá bạc má Seafood - Loại 1kg
  • 3%
Cá bạc má - Loại 1kg
78.000 VNĐ 76.000 VNĐ
   
Cá basa cắt khúc Seafood - Loại 1kg
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
 
 
Cá basa phi lê Seafood - Loại 1kg
  • 3%
Cá basa file tươi - Loại 1kg
66.000 VNĐ 64.000 VNĐ
   
   
 
 
Cá basa nguyên con Seafood - Loại 1kg
  • 3%
Cá Basa nguyên con - Loại 1kg
66.000 VNĐ 64.000 VNĐ
   
Cá basa phi lê Seafood - Loại 1000g
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
Cá basa phi lê tẩm bột Seafood - Loại 1kg
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
 
 
Cá bè cam 600gr Seafood - Loại 1kg
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
Cá bè Seafood - Loại 1kg
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
Cá bò da bỏ nội tạng Seafood - Loại 1kg
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
 
 
Cá bò da Seafood - Loại 1kg
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
Cá bò giáp Seafood - Loại 1kg
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
Cá bò sữa Seafood - Loại 1kg
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
 
 
Cá bống mú đen cắt lát Seafood - Loại 1kg
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
Cá bống mú đen Seafood - Loại 1kg
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
Cá bống mú đỏ Seafood - Loại 1kg
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
 
 
   
Cá bống thường- loại 1kg
  • 2%
Cá bống thường - Loại 1kg
126.000 VNĐ 123.000 VNĐ
   
Cá bốp cắt lát Seafood - Loại 1kg
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
 
 
Cá bốp nguyên con Seafood - Loại 1kg
  • 3%
Cá Bốp nguyên con - Loại 1kg
144.000 VNĐ 140.000 VNĐ
   
Cá cam 500-1000g seafood - Loại 1kg
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
Cá cam cắt lát Seafood - Loại 1kg
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33