Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Thịt Cá

 
Bao tử cá basa - loại 1kg
  • 2%
Bao tử cá ba sa - Loại 1kg
84.000 VNĐ 82.000 VNĐ
   
Cá bạc má Seafood - Loại 1kg
  • 3%
Cá bạc má - Loại 1kg
108.000 VNĐ 105.000 VNĐ
   
Cá basa cắt khúc Seafood - Loại 1kg
  • 3%
Cá basa cắt khúc Seafood - Loại 1kg
108.000 VNĐ 105.000 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Cá basa phi lê Seafood - Loại 1kg
  • 2%
Cá basa file tươi - Loại 1kg
90.000 VNĐ 88.000 VNĐ
   
   
 
 
Cá basa nguyên con Seafood - Loại 1kg
  • 3%
Cá Basa nguyên con - Loại 1kg
72.000 VNĐ 70.000 VNĐ
   
Cá bè cam 600gr Seafood - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Cá bè Seafood - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Cá bò da bỏ nội tạng Seafood - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Cá bò da Seafood - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Cá bò giáp Seafood - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Cá bò sữa Seafood - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Cá bống mú đen cắt lát Seafood - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Cá bống mú đen Seafood - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Cá bống mú đỏ Seafood - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
   
Cá bống thường- loại 1kg
  • 3%
Cá bống thường - Loại 1kg
156.000 VNĐ 152.000 VNĐ
 
 
Cá bốp cắt lát Seafood - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Cá bốp nguyên con Seafood - Loại 1kg
  • 2%
Cá Bốp nguyên con - Loại 1kg
216.000 VNĐ 211.000 VNĐ
   
Cá cam - loai 1kg
  • 3%
Cá cam - Loại 1kg
108.000 VNĐ 105.000 VNĐ
 
 
Cá cam 500-1000g seafood - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Cá cam cắt lát Seafood - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Cá Cam Lớn Cắt Lát Seafood - loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33