Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Thịt Gà

 
   
Cánh gà AB - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
  • 3%
Cánh gà CP - Loại 1kg
84.500 VNĐ 82.000 VNĐ
 
 
  • 3%
Cánh gà CP - Loại 500g
42.300 VNĐ 41.000 VNĐ
   
  • 3%
Cánh gà CP - Loại 5kg
419.500 VNĐ 409.000 VNĐ
   
 
 
Cánh gà nguyên đông lạnh Unitek - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Cánh gà Unitek - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Cánh gà đông lạnh AB - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Cánh gà đông lạnh AB - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
   
 
 
   
   
 
 
Cánh gà đông lạnh nhập khẩu TQĐ - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Cánh gà đông lạnh Unitek - Loại 1 kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Chân gà CP - Loại 1kg
58.000 VNĐ 56.500 VNĐ
 
 
  • 3%
Chân gà CP - Loại 500g
29.400 VNĐ 28.500 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
  • 2%
Chân gà CP - Loại 5kg
291.000 VNĐ 284.000 VNĐ
   
Chân gà Unitek 1 - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Chân gà Unitek 2 - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
   
  • 3%
Chân gà đông lạnh CP - Loại 500g
29.400 VNĐ 28.500 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33