Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Thịt Gà

 
   
Cánh gà AB - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
  • 2%
Cánh gà CP - Loại 1kg
77.000 VNĐ 75.500 VNĐ
 
 
  • 3%
Cánh gà CP - Loại 500g
38.500 VNĐ 37.500 VNĐ
   
  • 3%
Cánh gà CP - Loại 5kg
380.000 VNĐ 370.500 VNĐ
   
 
 
Cánh gà nguyên đông lạnh Unitek - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
  • 2%
Cánh gà Unitek - Loại 1kg
82.500 VNĐ 80.500 VNĐ
   
Cánh gà đông lạnh AB - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Cánh gà đông lạnh AB - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
Chân gà CP - Loại 1kg
47.500 VNĐ 46.000 VNĐ
 
 
  • 2%
Chân gà CP - Loại 500g
23.500 VNĐ 23.000 VNĐ
   
  • 2%
Chân gà CP - Loại 5kg
222.000 VNĐ 216.500 VNĐ
   
Chân gà Unitek 1 - Loại 1kg
  • 3%
Chân gà Unitek 1 - Loại 1kg
71.000 VNĐ 69.000 VNĐ
 
 
Chân gà Unitek 2 - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
   
  • 2%
Chân gà đông lạnh CP - Loại 500g
23.500 VNĐ 23.000 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33