Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Thịt Gà

 
   
Cánh gà AB - Loại 1kg
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
  • 2%
Cánh gà CP - Loại 1kg
77.000 VNĐ 75.500 VNĐ
 
 
  • 3%
Cánh gà CP - Loại 500g
38.500 VNĐ 37.500 VNĐ
   
  • 3%
Cánh gà CP - Loại 5kg
380.000 VNĐ 370.500 VNĐ
   
 
 
Cánh gà nguyên đông lạnh Unitek - Loại 1kg
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
  • 3%
Cánh gà Unitek - Loại 1kg
71.500 VNĐ 69.500 VNĐ
   
Cánh gà đông lạnh AB - Loại 1kg
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
 
 
Cánh gà đông lạnh AB - Loại 1kg
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
Chân gà CP - Loại 1kg
48.500 VNĐ 47.500 VNĐ
 
 
  • 2%
Chân gà CP - Loại 500g
25.000 VNĐ 24.500 VNĐ
   
  • 2%
Chân gà CP - Loại 5kg
249.500 VNĐ 243.500 VNĐ
   
Chân gà Unitek 1 - Loại 1kg
  • 4%
Chân gà Unitek 1 - Loại 1kg
78.000 VNĐ 75.000 VNĐ
 
 
Chân gà Unitek 2 - Loại 1kg
  • 8%
Chân gà Unitek 2 - Loại 1kg
64.000 VNĐ 59.000 VNĐ
   
   
  • 4%
Chân gà đông lạnh CP - Loại 500g
24.500 VNĐ 23.500 VNĐ
Liên hệ:
(08) 3602 11 33