Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Thịt Gà

 
   
Cánh gà AB - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
  • 2%
Cánh gà CP - Loại 1kg
83.500 VNĐ 81.500 VNĐ
 
 
  • 2%
Cánh gà CP - Loại 500g
42.000 VNĐ 41.000 VNĐ
   
  • 2%
Cánh gà CP - Loại 5kg
418.000 VNĐ 408.000 VNĐ
   
Cánh gà nguyên 2 CP - Loại 5kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Cánh gà nguyên đông lạnh Unitek - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
  • 2%
Cánh gà Unitek - Loại 1kg
99.000 VNĐ 97.500 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Cánh gà đông lạnh AB - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Cánh gà đông lạnh AB - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
   
 
 
   
   
 
 
Cánh gà đông lạnh nhập khẩu TQĐ - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Cánh gà đông lạnh Unitek - Loại 1 kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Chân gà CP - Loại 1kg
70.000 VNĐ 68.000 VNĐ
 
 
  • 3%
Chân gà CP - Loại 500g
35.000 VNĐ 34.000 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
  • 2%
Chân gà CP - Loại 5kg
349.000 VNĐ 340.500 VNĐ
   
Chân gà Unitek 1 - Loại 1kg
  • 3%
Chân gà Unitek 1 - Loại 1kg
100.000 VNĐ 97.500 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Chân gà Unitek 2 - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
   
  • 3%
Chân gà đông lạnh CP - Loại 500g
35.000 VNĐ 34.000 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33