Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Thịt Gà

 
   
Cánh gà AB - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
  • 2%
Cánh gà CP - Loại 1kg
80.500 VNĐ 78.500 VNĐ
 
 
  • 2%
Cánh gà CP - Loại 500g
40.500 VNĐ 39.500 VNĐ
   
  • 2%
Cánh gà CP - Loại 5kg
402.500 VNĐ 392.500 VNĐ
   
 
 
Cánh gà nguyên đông lạnh Unitek - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
  • 2%
Cánh gà Unitek - Loại 1kg
88.500 VNĐ 86.500 VNĐ
   
Cánh gà đông lạnh AB - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Cánh gà đông lạnh AB - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
   
 
 
   
Cánh gà đông lạnh nhập khẩu Aurora - Loại 15kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Cánh gà đông lạnh nhập khẩu Sadia - Loại 15kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Cánh gà đông lạnh nhập khẩu TQĐ - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Cánh gà đông lạnh Unitek - Loại 1 kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Chân gà CP - Loại 1kg
53.000 VNĐ 51.500 VNĐ
 
 
  • 4%
Chân gà CP - Loại 500g
26.500 VNĐ 25.500 VNĐ
   
  • 2%
Chân gà CP - Loại 5kg
264.000 VNĐ 257.500 VNĐ
   
Chân gà Unitek 1 - Loại 1kg
  • 2%
Chân gà Unitek 1 - Loại 1kg
82.500 VNĐ 80.500 VNĐ
 
 
Chân gà Unitek 2 - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
   
  • 4%
Chân gà đông lạnh CP - Loại 500g
26.500 VNĐ 25.500 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33