Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Thịt Gà Unitek

 
Cánh gà nguyên đông lạnh Unitek - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
  • 2%
Cánh gà Unitek - Loại 1kg
88.500 VNĐ 86.500 VNĐ
   
Cánh gà đông lạnh Unitek - Loại 1 kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Chân gà Unitek 1 - Loại 1kg
  • 2%
Chân gà Unitek 1 - Loại 1kg
82.500 VNĐ 80.500 VNĐ
   
Chân gà Unitek 2 - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
  • 5%
Da gà unitek - Loại 1kg
29.000 VNĐ 27.500 VNĐ
 
 
   
Fille đùi không da gà Unitek - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Gà bin Unitek
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Gà mái đẻ Unitek - Loại 1kg
  • 3%
Gà mái đẻ Unitek - Loại 1kg
114.000 VNĐ 111.000 VNĐ
   
Gà nguyên con Unitek
60.000 VNĐ 58.500 VNĐ
   
Gan gà Unitek - Loại 1kg
  • 4%
Gan gà Unitek - Loại 1kg
14.000 VNĐ 13.500 VNĐ
 
 
Gan gà đông lạnh Unitek - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Má đùi gà tháo khớp Unitek - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Má đùi gà Unitek - Loại 1kg
  • 2%
Má đùi gà Unitek - Loại 1kg
44.500 VNĐ 43.500 VNĐ
 
 
Má đùi gà đông lạnh Unitek - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Mề gà Unitek - Loại 1kg
  • 6%
Mề gà Unitek - Loại 1kg
90.000 VNĐ 85.000 VNĐ
   
Mề gà đông lạnh Unitek - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
  • 2%
Sụn gà - Loại 1kg
112.000 VNĐ 110.000 VNĐ
   
Tim gà Unitek - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33