Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Thịt Gà Unitek

 
Cánh gà nguyên đông lạnh Unitek - Loại 1kg
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
 • 3%
Cánh gà Unitek - Loại 1kg
71.500 VNĐ 69.500 VNĐ
   
 
 
Chân gà Unitek 1 - Loại 1kg
 • 4%
Chân gà Unitek 1 - Loại 1kg
78.000 VNĐ 75.000 VNĐ
   
Chân gà Unitek 2 - Loại 1kg
 • 8%
Chân gà Unitek 2 - Loại 1kg
64.000 VNĐ 59.000 VNĐ
   
 • 5%
Da gà unitek - Loại 1kg
29.000 VNĐ 27.500 VNĐ
 
 
   
   
Gà bin Unitek
 • 7%
Gà bin Unitek
91.500 VNĐ 85.500 VNĐ
 
 
Gà mái đẻ Unitek - Loại 1kg
 • 3%
Gà mái đẻ Unitek - Loại 1kg
90.000 VNĐ 87.500 VNĐ
   
Gà nguyên con Unitek
43.000 VNĐ 42.000 VNĐ
   
Gan gà Unitek - Loại 1kg
 • 3%
Gan gà Unitek - Loại 1kg
56.500 VNĐ 55.000 VNĐ
 
 
Gan gà đông lạnh Unitek - Loại 1kg
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
   
Má đùi gà Unitek - Loại 1kg
 • 1%
Má đùi gà Unitek - Loại 1kg
33.500 VNĐ 33.000 VNĐ
 
 
   
Mề gà Unitek - Loại 1kg
 • 3%
Mề gà Unitek - Loại 1kg
69.000 VNĐ 67.000 VNĐ
   
Mề gà đông lạnh Unitek - Loại 1kg
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
 
 
 • 2%
Sụn gà - Loại 1kg
112.000 VNĐ 110.000 VNĐ
   
Tim gà Unitek - Loại 1kg
 • 3%
Tim gà Unitek - Loại 1kg
75.000 VNĐ 73.000 VNĐ
   
 
 
   
   
Xương gà nguyên con Unitek - Loại 1kg
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33