Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Thịt Gà Unitek

 
Cánh gà nguyên đông lạnh Unitek - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
  • 2%
Cánh gà Unitek - Loại 1kg
99.000 VNĐ 97.500 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Cánh gà đông lạnh Unitek - Loại 1 kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Chân gà Unitek 1 - Loại 1kg
  • 3%
Chân gà Unitek 1 - Loại 1kg
100.000 VNĐ 97.500 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Chân gà Unitek 2 - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Da gà unitek - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Fille đùi có da gà Unitek - Loại 1kg
  • 1%
Fille đùi có da gà Unitek - Loại 1kg
120.000 VNĐ 118.500 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Fille đùi không da gà Unitek - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Gà bin Unitek
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Gà mái đẻ Unitek - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Gà nguyên con Unitek
97.000 VNĐ 95.000 VNĐ
   
Gan gà Unitek - Loại 1kg
  • 30%
Gan gà Unitek - Loại 1kg
43.000 VNĐ 30.000 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Gan gà đông lạnh Unitek - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
   
 
 
Má đùi gà đông lạnh Unitek - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Mề gà Unitek - Loại 1kg
111.500 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Mề gà đông lạnh Unitek - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Sụn gà - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Tim gà Unitek - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
 
 
   
   
  • 5%
Xương gà nguyên con Unitek - Loại 1kg
30.000 VNĐ 28.500 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33