Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Thịt Gà AB

 
Cánh gà AB - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Cánh gà đông lạnh AB - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Cánh gà đông lạnh AB - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Lòng gà AB
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Lòng gà AB
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Má đùi AB - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Má đùi đông lạnh AB - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Ức gà AB - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Ức gà có da AB - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Ức phi lê AB - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Ức phi lê có da đông lạnh AB - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Xương ức AB - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Đầu cổ gà AB - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33