Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Thịt Heo

 
Bao tử heo - Loại 1kg
132.000 VNĐ 128.000 VNĐ
   
  • 3%
Bì heo - Loại 1kg
39.000 VNĐ 38.000 VNĐ
   
cat-heo-loai-1kg
  • 3%
Cật heo - Loại 1kg
93.500 VNĐ 91.000 VNĐ
 
 
   
   
  • 3%
Chân giò heo sau- Loại 1kg
99.500 VNĐ 97.000 VNĐ
 
 
   
da-heo-loai-1kg
  • 4%
Da heo - Loại 1kg
35.000 VNĐ 33.500 VNĐ
   
Dồi trường heo nhỏ - loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Dồi trường heo vừa - loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
   
Dụng heo - loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Gan heo - loai 1kg
32.500 VNĐ 31.000 VNĐ
   
   
Khấu linh heo - loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Lòng non heo - loại 1kg
111.000 VNĐ 107.000 VNĐ
   
Lưỡi heo - Loại 1kg
128.500 VNĐ 124.500 VNĐ
   
  • 3%
Mỡ heo - Loại 1kg
50.000 VNĐ 48.500 VNĐ
 
 
mo-heo-xay-loai-1kg
  • 3%
Mỡ heo xay - Loại 1kg
37.500 VNĐ 36.500 VNĐ
   
moc-heo-loai 1kg
  • 4%
Mộc heo - Loại 1kg
105.500 VNĐ 101.500 VNĐ
   
  • 4%
Mũi heo - Loại 1kg
100.000 VNĐ 96.000 VNĐ
 
 
nac-mong-heo
  • 3%
Nạc mông heo - loại 1kg
99.500 VNĐ 97.000 VNĐ
   
Ruột già heo - loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33