Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Thịt Heo

 
Bao tử heo - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Bắp đùi bò - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
  • 2%
Bì heo - Loại 1kg
52.000 VNĐ 51.000 VNĐ
 
 
cat-heo-loai-1kg
  • 2%
Cật heo - Loại 1kg
99.500 VNĐ 97.500 VNĐ
   
   
 
 
  • 2%
Chân giò heo sau- Loại 1kg
82.000 VNĐ 80.000 VNĐ
   
   
da-heo-loai-1kg
  • 3%
Da heo - Loại 1kg
35.000 VNĐ 34.000 VNĐ
 
 
Dồi trường heo nhỏ - loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Dồi trường heo vừa - loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
 
 
Dụng heo - loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Gan heo - loai 1kg
32.500 VNĐ 31.500 VNĐ
   
 
 
Khấu linh heo - loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Lòng non heo - loại 1kg
117.000 VNĐ 114.000 VNĐ
   
Lưỡi heo - Loại 1kg
117.000 VNĐ 114.000 VNĐ
 
 
  • 3%
Mỡ heo - Loại 1kg
37.500 VNĐ 36.500 VNĐ
   
mo-heo-xay-loai-1kg
  • 3%
Mỡ heo xay - Loại 1kg
37.500 VNĐ 36.500 VNĐ
   
moc-heo-loai 1kg
  • 2%
Mộc heo - Loại 1kg
96.000 VNĐ 94.000 VNĐ
 
 
  • 2%
Mũi heo - Loại 1kg
87.500 VNĐ 85.500 VNĐ
   
nac-mong-heo
  • 2%
Nạc mông heo - loại 1kg
88.000 VNĐ 86.000 VNĐ
   
Ruột già heo - loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33