Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Thịt Bò

 
   
Bò viên Gia Định - Loại 1kg
  • 3%
Bò viên Gia Định - Loại 1kg
186.000 VNĐ 181.000 VNĐ
   
 
 
bò xay
  • 3%
Bò xay
184.000 VNĐ 179.000 VNĐ
   
Cổ bò Úc Gia Định - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
 
 
   
Filet bò Úc Gia Định - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
gân bò gia định loại 1kg
  • 3%
Gân bò Gia Định - Loại 1kg
198.000 VNĐ 193.000 VNĐ
 
 
Lòng bò non - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
  • 2%
Mỡ bò - Loại 1kg
45.500 VNĐ 44.500 VNĐ
   
Nạc lưng COBE Gia Định - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
   
Nạm bò Úc Gia Định - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
 
 
Nạm gầu bò Gia Định - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Rib - Eye bò Gia Định - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Thăn bò Úc Gia Định - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
   
Tim bò Úc Gia Định - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Tim bò Việt Gia Định - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Tủy bò úc gia định loại 1kg
  • 2%
Tủy bò Úc Gia Định - Loại 1kg
292.500 VNĐ 285.500 VNĐ
   
   
Vai bò Úc Gia Định - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33