Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Thịt Bò

 
   
   
 
 
Bò xay
209.500 VNĐ
   
Cổ bò Úc Gia Định - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
 
 
   
Filet bò Úc Gia Định - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
 
 
Lòng bò non - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
   
Nạc lưng COBE Gia Định - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
   
Nạm bò Úc Gia Định - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
 
 
Nạm gầu bò Gia Định - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Rib - Eye bò Gia Định - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Thăn bò Úc Gia Định - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
   
Tim bò Úc Gia Định - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Tim bò Việt Gia Định - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Tủy bò Úc Gia Định - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
   
Vai bò Úc Gia Định - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33