Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Thủy hải sản

 
Ba ba nguyên con
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
bạch tuột - loai 1kg
  • 4%
Bạch tuột - Loại 1kg
200.000 VNĐ 192.500 VNĐ
   
 
 
Bao tử cá basa - loại 1kg
  • 2%
Bao tử cá ba sa - Loại 1kg
92.000 VNĐ 90.000 VNĐ
   
   
Cá basa cắt khúc Seafood - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Cá basa phi lê Seafood - Loại 1kg
  • 2%
Cá basa file tươi - Loại 1kg
92.000 VNĐ 90.000 VNĐ
   
   
 
 
   
Cá bè cam 600gr Seafood - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Cá bè Seafood - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Cá bò da bỏ nội tạng Seafood - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Cá bò da Seafood - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Cá bò giáp Seafood - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Cá bò sữa Seafood - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Cá bống mú đen cắt lát Seafood - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Cá bống mú đen Seafood - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Cá bống mú đỏ Seafood - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
   
 
 
Cá bốp cắt lát Seafood - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Cá bốp nguyên con Seafood - Loại 1kg
  • 1%
Cá Bốp nguyên con - Loại 1kg
340.000 VNĐ 336.000 VNĐ
   
Cá cam - Loại 1kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33