Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Thủy hải sản

 
ba ba nguyên con
  • 3%
Ba ba nguyên con
275.000 VNĐ 268.000 VNĐ
   
bạch tuột - loai 1kg
  • 3%
Bạch tuột - Loại 1kg
119.000 VNĐ 116.000 VNĐ
   
 
 
Bao tử cá basa Fine Food - Loại 250g
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
Cá bả trầu Seafood - Loại 1kg
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
Cá bạc má Seafood - Loại 1kg
  • 2%
Cá bạc má - Loại 1kg
84.000 VNĐ 82.000 VNĐ
 
 
Cá basa cắt khúc Seafood - Loại 1kg
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
Cá basa phi lê Seafood - Loại 1kg
  • 3%
Cá basa file tươi - Loại 1kg
72.000 VNĐ 70.000 VNĐ
   
 
 
   
Cá basa nguyên con Seafood - Loại 1kg
  • 3%
Cá Basa nguyên con - Loại 1kg
66.000 VNĐ 64.000 VNĐ
   
Cá basa phi lê tẩm bột Seafood - Loại 1kg
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
 
 
Cá bè cam 600gr Seafood - Loại 1kg
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
Cá bè Seafood - Loại 1kg
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
Cá bò da bỏ nội tạng Seafood - Loại 1kg
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
 
 
Cá bò da Seafood - Loại 1kg
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
Cá bò giáp Seafood - Loại 1kg
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
Cá bò sữa Seafood - Loại 1kg
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
 
 
Cá bống mú đen cắt lát Seafood - Loại 1kg
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
Cá bống mú đen Seafood - Loại 1kg
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
Cá bống mú đỏ Seafood - Loại 1kg
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
 
 
   
Cá bống thường- loại 1kg
  • 3%
Cá bống thường - Loại 1kg
111.000 VNĐ 108.000 VNĐ
   
Cá bốp cắt lát Seafood - Loại 1kg
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33