Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Trứng Gia Cầm

 
Trứng cút Ba Huân - Hộp 30
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Trứng cút TPN
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
 
 
Trứng gà cây CP - Loại 17 kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Trứng gà cây CP - Loại 18 kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Trứng gà cây CP - Loại 20 kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Trứng gà cây CP - Loại 21 kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Trứng gà cây CP - Loại 16 kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
 
 
Trứng gà CP loại 2 - Khay 30 trứng
78.000 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
   
 
 
   
   
 
 
Trứng gà so Ba Huân - Hộp 12
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Trứng gà so CP - Khay 6 trứng
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Trứng gà so Vfood - Hộp 10
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Trứng gà ta Vfood - Hộp 10
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33