Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Trứng Gia Cầm

 
Trứng cút Ba Huân - Hộp 30
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
  • 17%
Trứng cút TPN
600 VNĐ 500 VNĐ
   
  • 6%
Trứng cút Vfood - Hộp 30
18.000 VNĐ 17.000 VNĐ
 
 
Trứng gà cây CP -  Loại 18 kg
  • 7%
Trứng gà cây CP - Loại 18 kg
786.000 VNĐ 729.500 VNĐ
   
Trứng gà cây CP -  Loại 20 kg
  • 7%
Trứng gà cây CP - Loại 20 kg
821.500 VNĐ 762.000 VNĐ
   
Trứng gà cây CP -  Loại 21 kg
  • 7%
Trứng gà cây CP - Loại 21 kg
874.000 VNĐ 811.000 VNĐ
 
 
Trứng gà cây CP - Loại 16 kg
  • 7%
Trứng gà cây CP - Loại 16 kg
716.000 VNĐ 664.500 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
Trứng gà so Ba Huân - Hộp 12
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Trứng gà so CP - Khay 6 trứng
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Trứng gà so Vfood - Hộp 10
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
 
 
   
   
 
 
   
  • 7%
Trứng gà thùng CP - Loại 5
340.000 VNĐ 315.500 VNĐ
   
Trứng gà thùng TPN - Loại 1
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33