Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Trứng Gia Cầm

 
Trứng cút Ba Huân - Hộp 30
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
 • 17%
Trứng cút TPN
600 VNĐ 500 VNĐ
   
 • 17%
Trứng cút Vfood - Hộp 30
18.000 VNĐ 15.000 VNĐ
 
 
Trứng gà cây CP - Loại 18 kg
 • 2%
Trứng gà cây CP - Loại 18 kg
600.500 VNĐ 585.500 VNĐ
   
Trứng gà cây CP - Loại 20 kg
 • 3%
Trứng gà cây CP - Loại 20 kg
617.500 VNĐ 602.000 VNĐ
   
Trứng gà cây CP - Loại 21 kg
 • 2%
Trứng gà cây CP - Loại 21 kg
652.000 VNĐ 636.000 VNĐ
 
 
Trứng gà cây CP - Loại 16 kg
 • 3%
Trứng gà cây CP - Loại 16 kg
566.000 VNĐ 551.500 VNĐ
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
Trứng gà so Ba Huân - Hộp 12
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
 
 
Trứng gà so CP - Khay 6 trứng
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
Trứng gà so Vfood - Hộp 10
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
Trứng gà ta Vfood - Hộp 10
 • 17%
Trứng gà ta Vfood - Hộp 10
18.000 VNĐ 15.000 VNĐ
 
 
   
   
 
 
   
 • 3%
Trứng gà thùng CP - Loại 5
228.500 VNĐ 222.500 VNĐ
   
Trứng gà thùng TPN - Loại 1
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33