Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Trứng Gia Cầm

 
Trứng cút Ba Huân - Hộp 30
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Trứng cút TPN
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
  • 10%
Trứng cút Vfood - Hộp 30
20.000 VNĐ 18.000 VNĐ
 
 
Trứng gà cây CP - Loại 17 kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Trứng gà cây CP - Loại 18 kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Trứng gà cây CP - Loại 20 kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Trứng gà cây CP - Loại 21 kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Trứng gà cây CP - Loại 16 kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
 
 
  • 3%
Trứng gà CP loại 2 - Khay 30 trứng
70.000 VNĐ 68.000 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
   
 
 
   
   
 
 
Trứng gà so Ba Huân - Hộp 12
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Trứng gà so CP - Khay 6 trứng
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Trứng gà so Vfood - Hộp 10
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Trứng gà ta Vfood - Hộp 10
  • 6%
Trứng gà ta Vfood - Hộp 10
26.000 VNĐ 24.500 VNĐ
   
   
 
 
   
   
  • 3%
Trứng gà thùng CP - Loại 5
252.000 VNĐ 244.000 VNĐ