Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Trứng gia cầm CP

 
Trứng gà cây CP -  Loại 18 kg
  • 4%
Trứng gà cây CP - Loại 18 kg
620.000 VNĐ 595.000 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Trứng gà cây CP -  Loại 20 kg
  • 3%
Trứng gà cây CP - Loại 20 kg
698.500 VNĐ 681.000 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Trứng gà cây CP -  Loại 21 kg
  • 3%
Trứng gà cây CP - Loại 21 kg
740.000 VNĐ 715.000 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Trứng gà cây CP - Loại 16 kg
  • 3%
Trứng gà cây CP - Loại 16 kg
558.000 VNĐ 544.000 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
   
 
 
   
   
 
 
   
   
Trứng gà so CP - Khay 6 trứng
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
   
   
 
 
   
  • 90%
Trứng gà thùng CP - Loại 5
2.412.000 VNĐ 235.200 VNĐ