Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Trứng gia cầm CP

 
Trứng gà cây CP - Loại 17 kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Trứng gà cây CP - Loại 18 kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Trứng gà cây CP - Loại 20 kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Trứng gà cây CP - Loại 21 kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Trứng gà cây CP - Loại 16 kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
 
 
  • 7%
Trứng gà CP loại 2 - Khay 30 trứng
74.000 VNĐ 69.000 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
   
 
 
  • 9%
Trứng gà CP loại 3 - Khay 30 trứng
71.000 VNĐ 64.500 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
   
  • 10%
Trứng gà CP loại 4 - Khay 30 trứng
62.500 VNĐ 56.000 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Trứng gà so CP - Khay 6 trứng
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
   
 
 
   
   
  • 12%
Trứng gà thùng CP - Loại 5
282.000 VNĐ 249.000 VNĐ