Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Trứng gia cầm VFood (Vĩnh Thành Đạt)

 
  • 17%
Trứng cút Vfood - Hộp 30
18.000 VNĐ 15.000 VNĐ
   
Trứng gà so Vfood - Hộp 10
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
Trứng gà ta Vfood - Hộp 10
  • 17%
Trứng gà ta Vfood - Hộp 10
18.000 VNĐ 15.000 VNĐ
 
 
Trứng gà Vfood loại 1 - Hộp 10
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
Trứng gà Vfood loại 1 - Hộp 30
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
Trứng gà Vfood loại 1 - Hộp 6
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
 
 
Trứng gà Vfood loại 2 - Hộp 10
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
Trứng gà Vfood loại 2 - Hộp 30
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
Trứng gà Vfood loại 2 - Hộp 6
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
 
 
Trứng vịt bắc thảo Vfood - Hộp 5
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
Trứng vịt lộn úp mề Vfood - Hộp 6
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
   
 
 
Trứng vịt so Vfood - Hộp 10
(08) 3602 11 33
Liên hệ:
(08) 3602 11 33