Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Trứng gia cầm VFood (Vĩnh Thành Đạt)

 
  • 14%
Trứng cút Vfood - Hộp 30
24.500 VNĐ 21.000 VNĐ
   
Trứng gà so Vfood - Hộp 10
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Trứng gà ta Vfood - Hộp 10
  • 8%
Trứng gà ta Vfood - Hộp 10
38.000 VNĐ 35.000 VNĐ
 
 
Trứng gà Vfood loại 1 - Hộp 10
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Trứng gà Vfood loại 1 - Hộp 30
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Trứng gà Vfood loại 1 - Hộp 6
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Trứng gà Vfood loại 2 - Hộp 10
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Trứng gà Vfood loại 2 - Hộp 30
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Trứng gà Vfood loại 2 - Hộp 6
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
   
   
Trứng vịt lộn úp mề Vfood - Hộp 6
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Trứng vịt muối Vfood - Hộp 4
  • 16%
Trứng vịt muối VFood - Hộp 4
25.000 VNĐ 21.000 VNĐ
   
Trứng vịt so Vfood - Hộp 10
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
 
 
Trứng vịt Vfood loại 1 - Hộp 30
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33