Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Trà

 
Trà Khổ qua Cầu Tre - Gói 200G
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
   
 
 
Trà Lài Cầu Tre - Hộp 100G
17.000 VNĐ 16.000 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Trà Lài Cầu Tre - Hộp 150G
24.000 VNĐ 23.000 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
  • 4%
Trà Lài lon giấy Cầu Tre - Lon 150G
44.500 VNĐ 42.500 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
   
   
Trà Ô Long cao cấp (Nền đỏ) Cầu Tre - Gói 100G
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Trà Ô Long cao cấp (Nền đỏ) Cầu Tre - Gói 200G
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
   
 
 
   
  • 6%
Trà Ô Long Túi lọc thường Cầu Tre - Hộp 25 gói
31.000 VNĐ 29.000 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
 
 
Trà Phổ Nhĩ túi lọc 2g Cầu Tre - Hộp 25 gói
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33