Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Trà

 
Trà Khổ qua Cầu Tre - Gói 200G
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Trà Khổ qua Cầu Tre - Gói 80G
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Trà Khổ qua túi lọc 2.0G Cầu Tre - Hộp 50 gói
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Trà Lài Cầu Tre - Hộp 100G
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Trà Lài Cầu Tre - Hộp 150G
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
Trà Lài lon giấy Cầu Tre - Lon 150G
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
   
   
Trà Ô Long cao cấp (Nền đỏ) Cầu Tre - Gói 100G
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
Trà Ô Long cao cấp (Nền đỏ) Cầu Tre - Gói 200G
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
   
 
 
   
   
 
 
Trà Phổ Nhĩ túi lọc 2g Cầu Tre - Hộp 25 gói
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33