Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Thịt Gà CP

 
 • 3%
Cánh gà CP - Loại 1kg
84.500 VNĐ 82.000 VNĐ
   
 • 3%
Cánh gà CP - Loại 500g
42.300 VNĐ 41.000 VNĐ
   
 • 3%
Cánh gà CP - Loại 5kg
419.500 VNĐ 409.000 VNĐ
 
 
   
   
 
 
   
Chân gà CP - Loại 1kg
58.000 VNĐ 56.500 VNĐ
   
 • 3%
Chân gà CP - Loại 500g
29.400 VNĐ 28.500 VNĐ
 
 
 • 2%
Chân gà CP - Loại 5kg
291.000 VNĐ 284.000 VNĐ
   
   
 • 3%
Chân gà đông lạnh CP - Loại 500g
29.400 VNĐ 28.500 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
   
Gà bọng CP
 • 1%
Gà bọng CP
76.300 VNĐ 75.500 VNĐ
   
Gà bọng đông lạnh CP
 • 90%
Gà bọng đông lạnh CP
763.000 VNĐ 75.500 VNĐ
 
 
Gà nguyên con 1 CP
 • 3%
Gà nguyên con 1 CP
66.000 VNĐ 64.300 VNĐ
   
 • 3%
Gà nguyên con 1 đông lạnh CP
66.000 VNĐ 64.300 VNĐ
   
 
 
   
 • 3%
Má đùi gà CP - Loại 1kg
58.500 VNĐ 56.500 VNĐ
   
 • 3%
Má đùi gà CP - Loại 500g
29.500 VNĐ 28.500 VNĐ
 
 
 • 3%
Má đùi gà CP - Loại 5kg
292.000 VNĐ 283.500 VNĐ