Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Thịt Gà CP

 
 • 2%
Cánh gà CP - Loại 1kg
77.000 VNĐ 75.500 VNĐ
   
 • 3%
Cánh gà CP - Loại 500g
38.500 VNĐ 37.500 VNĐ
   
 • 3%
Cánh gà CP - Loại 5kg
380.000 VNĐ 370.500 VNĐ
 
 
   
   
 
 
   
Chân gà CP - Loại 1kg
48.500 VNĐ 47.500 VNĐ
   
 • 2%
Chân gà CP - Loại 500g
25.000 VNĐ 24.500 VNĐ
 
 
 • 2%
Chân gà CP - Loại 5kg
249.500 VNĐ 243.500 VNĐ
   
   
 • 4%
Chân gà đông lạnh CP - Loại 500g
24.500 VNĐ 23.500 VNĐ
Liên hệ:
(08) 3602 11 33
 
 
   
Gà bọng CP
 • 3%
Gà bọng CP
72.500 VNĐ 70.500 VNĐ
   
Gà bọng đông lạnh CP
 • 3%
Gà bọng đông lạnh CP
65.000 VNĐ 63.000 VNĐ
 
 
Gà nguyên con 1 CP
 • 2%
Gà nguyên con 1 CP
57.000 VNĐ 56.000 VNĐ
   
 • 3%
Gà nguyên con 1 đông lạnh CP
59.500 VNĐ 58.000 VNĐ
   
 
 
   
 • 2%
Má đùi gà CP - Loại 1kg
61.000 VNĐ 59.500 VNĐ
   
 • 2%
Má đùi gà CP - Loại 500g
30.500 VNĐ 30.000 VNĐ
 
 
 • 3%
Má đùi gà CP - Loại 5kg
315.000 VNĐ 307.000 VNĐ