Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Thịt Gà CP

 
 • 2%
Cánh gà CP - Loại 1kg
83.500 VNĐ 81.500 VNĐ
   
 • 2%
Cánh gà CP - Loại 500g
42.000 VNĐ 41.000 VNĐ
   
 • 2%
Cánh gà CP - Loại 5kg
418.000 VNĐ 408.000 VNĐ
 
 
Cánh gà nguyên 2 CP - Loại 5kg
(028) 3602 11 33
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
   
   
 
 
   
Chân gà CP - Loại 1kg
70.000 VNĐ 68.000 VNĐ
   
 • 3%
Chân gà CP - Loại 500g
35.000 VNĐ 34.000 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
 • 2%
Chân gà CP - Loại 5kg
349.000 VNĐ 340.500 VNĐ
   
   
 • 3%
Chân gà đông lạnh CP - Loại 500g
35.000 VNĐ 34.000 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
   
   
Gà bọng CP
 • 2%
Gà bọng CP
75.000 VNĐ 73.500 VNĐ
 
 
Gà bọng đông lạnh CP
 • 2%
Gà bọng đông lạnh CP
75.000 VNĐ 73.500 VNĐ
   
 • 2%
Gà nguyên con 1 đông lạnh CP
97.000 VNĐ 95.000 VNĐ
   
Gà nguyên con 1 CP
 • 2%
Gà ta nguyên con CP
97.000 VNĐ 95.000 VNĐ
 
 
   
   
 • 2%
Má đùi gà CP - Loại 1kg
61.500 VNĐ 60.000 VNĐ
 
 
 • 4%
Má đùi gà CP - Loại 500g
37.000 VNĐ 35.500 VNĐ
   
 • 2%
Má đùi gà CP - Loại 5kg
308.500 VNĐ 301.000 VNĐ