Thông tin tài khoản | | | Giỏ Hàng
(0) Sản phẩm | (0) VNĐ

Thịt Gà CP

 
 • 2%
Cánh gà CP - Loại 1kg
77.000 VNĐ 75.500 VNĐ
   
 • 3%
Cánh gà CP - Loại 500g
38.500 VNĐ 37.500 VNĐ
   
 • 3%
Cánh gà CP - Loại 5kg
380.000 VNĐ 370.500 VNĐ
 
 
   
   
 
 
   
Chân gà CP - Loại 1kg
47.500 VNĐ 46.000 VNĐ
   
 • 2%
Chân gà CP - Loại 500g
23.500 VNĐ 23.000 VNĐ
 
 
 • 2%
Chân gà CP - Loại 5kg
222.000 VNĐ 216.500 VNĐ
   
   
 • 2%
Chân gà đông lạnh CP - Loại 500g
23.500 VNĐ 23.000 VNĐ
Liên hệ:
(028) 3602 11 33
 
 
   
Gà bọng CP
 • 3%
Gà bọng CP
72.500 VNĐ 70.500 VNĐ
   
Gà bọng đông lạnh CP
 • 3%
Gà bọng đông lạnh CP
65.000 VNĐ 63.000 VNĐ
 
 
Gà nguyên con 1 CP
 • 2%
Gà nguyên con 1 CP
57.000 VNĐ 56.000 VNĐ
   
 • 3%
Gà nguyên con 1 đông lạnh CP
59.500 VNĐ 58.000 VNĐ
   
 
 
   
 • 2%
Má đùi gà CP - Loại 1kg
43.000 VNĐ 42.000 VNĐ
   
 • 2%
Má đùi gà CP - Loại 500g
21.500 VNĐ 21.000 VNĐ
 
 
 • 3%
Má đùi gà CP - Loại 5kg
213.000 VNĐ 207.500 VNĐ